Gratis

Grønne Sammen Adopter et stykke Viborg natur

Beskrivelse

Længes din klasse efter et læringsrum ude?

Naturskolen har indgået et samarbejde med Natur og Vand, Viborg Kommune, hvor I som klasse kan få stillet et naturområde i Viborg Kommune til rådighed.

Sammen med en naturvejleder planlægger, udfører og følger I udviklingen af området det første år, med opstart i emneugen Grønne Sammen. Derefter skal I selv tage over, indtil I finder en ny klasse der har lyst til at adoptere området.

Aktiviteter

Aktiviteten løber over 3 dage spredt over året, sammen med en naturvejleder fra Naturskolen.

Dag 1

 • Hvordan udvikler vi biodiversiteten og rekreative rum i området?
  • Planlægning af området. Ved hjælp af kort over stykket, skal eleverne være med til at indrette ud fra deres tanker hjemmefra . Det kan være med blomstereng, finde klatretræer, nye stier, fuglekasser, insekt bo osv.

  • Bioblitz – for at følge naturudviklingen

  • naturpleje

Dag 2

 • Udførelse af planerne
  • Bioblitz- for at følge naturudviklingen

Dag 3

 • Udførelse af planerne
  • Bioblitz- for at følge naturudviklingen

Fri brug af området af klassen i skoletiden og fritiden.

Bevægelse: Forvent dage med middel bevægelse

Stikord: Naturpleje, vild med vilje, årets gang, ansvar

Forberedelse

Se på kort over arealet sammen og forstå det.

Lave forslag til hvad der kunne ændres, så det giver et bedre udelæringsrum.

Sætte jer ind i hvordan man øger biodiversitet.

Efterbehandling

Finde nye datoer med naturvejlederen hen over efteråret.

Udfør det planlagte, det kan f.eks. være samle træ ind til fuglehuse mm.

Formål

Her er der en mulighed for at få jeres eget ude læringsrum.

Eleverne får tilknytning og ansvar til "deres" sted.

Eleverne følger naturens gang og får indblik i kommunens arbejde med arealpasning.

Eleverne får en større forståelse for hvordan mennesker kan påvirke naturindholdet / biodiversitet på et areal.

 

 

Sted

I samarbejde med Natur og vand finder vi et godt sted til jer, så tæt på jeres skole som det er muligt.

Tilmelding
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
14.08.2020