Gratis

God stil på nettet

Beskrivelse

Undervisningsforløbet har fokus på netetik. 
Eleverne skal i løbet af forløbet diskutere og reflektere over god og dårlig stil på nettet, og dermed få øget opmærksomhed på, hvordan deres online-ytringer kan tolkes, og hvad der er tilladt at dele og poste. Målet er, at gøre eleven i stand til at identificere og tage de nødvendige skridt, hvis de bliver mødt med anstødeligt indhold, såvel som at træne dem i selv at benytte en etisk forsvarlig tone på nettet.

Aktivitet
Undervisningsforløbet består af fire moduler, og eleverne skal i de forskellige moduler arbejde med de problematikker, der knytter sig til emnet ”god stil på nettet”.  
Eleverne skal selv på banen med deres egne holdninger, og de skal forholde sig til forskellige tankeeksperimenter, refleksioner over realistiske problemstillinger og gruppeøvelser.
Afslutningsvis skal eleverne etablere fællesguidelines for god og dårlig stil på nettet og samtidig blive bevidste om deres egne grænser i forhold til digital adfærd. 

Forberedelse
Klassens underviser kan med fordel forberede eleverne hjemmefra i det at være digitalt dannet.  
Modul 1 tager udgangspunkt i et tankeeksperiment og har til formål at eleverne diskuterer og reflekterer over følgende: 
”Hvad vil det sige at være digital dannet?”.
Klassens underviser vil få tilsendt materialer, der skal bruges i forbindelse med ovenstående. 

Desuden skal underviseren forberede en ”Social pejling” af elevernes forhold til devises, sociale medier og fællesskaber. 
Den sociale pejling skal bruges af bibliotekaren og illustrer, hvad eleverne ved om begrebet digital dannelse, og hvor erfarne de er i forhold til online-livet. 
Klasses underviser kan med fordel bruge værktøjet www.sli.do til noter til underviseren på biblioteket. Dette aftales ved booking af undervisningen. 

Kontaktpersonen på biblioteket skal have kontaktoplysninger (mail og mobilnummer) på den lærer, der booker undervisningen og den lærer, der deltager i undervisningen.     

Efterbehandling
Eleverne producerer sammen digitale guidelines for god og dårlig stil på nettet. 
Formålet er at skabe et værktøj, som eleverne kan bruge, når de interagerer eller kommunikerer med hinanden eller andre online.  

Formål

Formålet med undervisningen er at gøre eleverne i stand til at diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet. 
Desuden er formålet også, at eleverne tilegner sig viden om kommunikationsetik.

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet er udviklet og ejes af Center for Digital Dannelse