Book online

Folket på de fem Halder

Beskrivelse

Oplev Hald og historien, der knytter sig til stedet.
Via nedslag i Halds historie gennem 500 år opnås et kendskab til børns vilkår og dagligliv gennem tiden.

Aktiviteterne er tværfaglige med afsæt i fagene dansk og historie. 

Aktiviteter

På en tur rundt på Hald får eleverne en introduktion til stedet.
Vi tager på en tidsrejse og dykker ned i Halds historie. Her møder vi (og er selv) børn fra historien, som alle har en fortælling og en række aktiviteter knyttet til sig.
Det er for eksempel hyrdedrengen der hellere vil slås i krigen end passe får.
Det er Niels Bugges børn, som vi møder i 1300-tallet, og som må leve med kongens ugunst, efter han slog deres far ihjel. Hvordan kommer man frem i verden? Vi møder også Biskoppens skriverlærling, der kæmper med den svære latin og skrivning.
Vi møder herremandens datter der ikke må gifte sig med den hun vil. 

Perioderne vi arbejder med er 1300-tallet, 1500-tallet omkring reformationen og 1. halvdel af 1800-tallet.

Aktiviteterne er både forskellige lege såsom spydkast, balancegang mm. samt forskellige sange, skrivning og digtning af historier.

Bevægelse: Forvent en dag med middel bevægelse

Stikord: børns vilkår, håndværk, leg, samarbejde

Forberedelse

Det ville være relevant at arbejde med børns vilkår og dagligliv før og nu.

Orientér dig desuden på En god dag på Naturskolen.

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I fx arbejde videre med de sange eller tekster, som vi har arbejdet med i løbet af besøget. 

Find desuden inspiration til relevante forløb på Gyldendals portaler under 'undervisningsmateriale'.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne stifter bekendtskab med Hald som ramme for det levede liv gennem historien.
En række forskellige aktiviteter og nedslag i Halds historie gennem 500 år, giver et kendskab til børns vilkår og dagligliv gennem tiden. 

Eksempler fra Fælles Mål:
Dansk, efter 4. klasse 
-
Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'fremstilling', hvor eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

Dansk, efter 6. klasse 
-
Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'fremstilling', hvor eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

Historie, efter 4. klasse
-
Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'kronologi og sammenhæng', hvor eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv. Med særligt fokos på 'familie og fællesskaber'.
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'kildearbejde', hvor eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden. Med særligt forkus på 'historiske spor'.

Historie, efter 6. klasse
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'kronologi og sammenhæng', hvor eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden. Med særligt fokus på 'kronologi, brud og kontinuitet'.
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'kildearbejde', hvor eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden. Med særligt forkus på 'kildeanalyse'.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Find tilrettelagt forløb i Meebook ved at søge på "KLC Viborg 015" i Share It.
Søg fra alle institutioner.

Tilmelding

Forløbet kan bookes nedenfor på udvalgte datoer og tidspunkter.
Ønskes alternativ dato eller tidspunkt, sendes en ansøgning via linket herunder.

Tilmelding
Tilmelding