Gratis

Folket på de fem Halder

Beskrivelse

Oplev Hald og den historie, der knytter sig til stedet. Via nedslag i Halds historie gennem 500 år opnås et kendskab til børns vilkår og dagligliv gennem tiden. Aktiviteterne er tværfaglige med afsæt i fagene dansk og historie.

Aktiviteter

På en tur rundt på Hald får eleverne en introduktion til stedet. Vi tager på en tidsrejse og dykker ned i Halds historie. Her møder vi (og er selv) børn fra historien, som alle har en fortælling og en række aktiviteter knyttet til sig. Det er for eksempel hyrdedrengen der hellere vil slås i krigen end passe får. Det er Niels Bugges børn, som vi møder i 1300-tallet, og som må leve med kongens ugunst, efter han slog deres far ihjel. Hvordan kommer man frem i verden? Vi møder også Biskoppens skriverlærling, der kæmper med den svære latin og skrivning og bondens børn, der må slæbe jord, når herremanden på Hald vil have sig en såkaldt fransk have.

Perioderne vi arbejder med er 1300-tallet, 1500-tallet omkring reformationen, starten af 1700-tallet i tiden for den store nordiske krig, 2. halvdel af 1800-tallet efter nederlaget ved Dybbøl.

Aktiviteterne er både forskellige lege såsom spydkast, balancegang mm. samt forskellige sange, skrivning og digtning af historier.

Forberedelse

Arbejde med børns vilkår og dagligliv før og nu.

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I fx arbejde videre med de sange eller tekster, som vi har arbejdet med i løbet af besøget. 

Bevægelse: Forvent en dag med middel bevægelse

Stikord: børns vilkår, håndværk, leg, samarbejde

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne stifter bekendtskab med Hald som ramme for det levede liv gennem historien. En række forskellige aktiviteter og nedslag i Halds historie gennem 500 år, giver et kendskab til børns vilkår og dagligliv gennem tiden. 

Eksempler fra Fælles Mål
Dansk - Der arbejdes med kompetenceområdet fremstilling, hvor eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.
Historie - Der arbejdes med færdigheds- og videns mål som fx. familie og fællesskaber, samfund og historiske spor.
 

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Find tilrettelagt forløb i Meebook ved at søge på "KLC Viborg 015" i Share It.
Søg fra alle institutioner.