Gratis

Fodboldfestival - kun for piger

Fodboldfestival - kun for piger (0. - 1. kl.)

Beskrivelse

Tanken med ”Fodboldfestival for piger” er, at introducere de yngste piger til foreningsidræt og danskernes nationalsport (fodbold) på pigernes egne præmisser. Dagen er en del af et større udviklingsprojekt, der skal åbne fodboldsporten op så flere piger føler sig velkomne i de lokale fodboldforeninger, der ellers typisk er drengenes domæne. Visionen er at skabe markant vækst i antal af lokale pigespillere (+ 50 pct.) i de kommende år.

Aktiviteter

På fodboldfestivallerne cirkulerer pigerne mellem forskellige fodboldværksteder, der er tilpasset målgruppen.  Værkstederne indeholder forskellige lege, der involverer bolde, bevægelse og fællesskab, og hvor fokus er på at have det sjovt.

Forberedelse

Den lokale fodboldklub eller en repræsentant for festivallen vil tage kontakt til jeres skolen og kan være behjælpelig med at opstarte forløbet på jeres skole. Det er muligt at øve hjemme på skolen, og jeres kontaktperson kan være behjælpelig med gode øvelser, reflektioner mm.

Efterbehandling

Fodboldfestivallerne kan efterbehandles på skolen med dialog om fx:
* idrætten i samfundet, hvor eleven beskriver lokalområdets idrætsmuligheder 
* sundhed- og trivsel, hvor eleven beskriver hvad bevægelse gør ved eleven (jf. Fælles Mål i idræt).
* kendetegn ved frivillige foreninger til forskel fra f.eks. kommune og virksomheder.
* ideer til andre spil eller bevægelseslege (fx regelændringer i fodbold, som vil gøre spillet endnu sjovere).

Formål

De 5 årlige skolefodboldfestivaller for piger har en række sammenhængende faglige, almene og samfundsmæssige formål - henholdsvis: 

* at styrke pigernes sammenhold, nedbryde barrierer og skabe nye relationer/venskaber i nye sammenhænge.  
* at introducere pigerne til vores nationalsport på pigernes egne præmisser, hvor de er i fokus – og uden at drengene forstyrrer.
* at motivere pigerne til at dyrke idræt i sunde fællesskaber uden for skolen og skoletiden
* at sikre samskabelse mellem de lokale idrætsforeninger og kommunens skoler.
* at introducere pigerne til foreningsidræt i foreningernes egne rammer og faciliteter.

Eksempler fra Fælles Mål:
Idræt - Eleven kan samarbejde i par eller mindre grupper om idrætslege, eleven kan modtage og aflevere boldtyper og eleven kan samtale om følelser, der kan opstå ved fysisk aktivitet.

Sted
Der anvendes 5 forskellige lokaliteter til de fem fodboldfestivaller.

Adresser på de 5 faciliteter er beskrevet i højre siden.

Tilmelding

Kontakt Morten Madsen, Viborg Idrætsråd

Tlf.nr. 40113409
Tilmeldingsfrist
25.03.2019