Gratis

Fodboldfestival - kun for piger

Fodboldfestival for piger

Beskrivelse

Tag jeres 0. og 3. klasses piger med til en lokal fodboldfestival kun for piger. Fodbold er i dag Danmarks nationalsport, men det er groft sagt mændenes sport, på mændenes præmisser. 80 pct. af spillere er drenge/mænd, 95 pct. af alle trænere er mænd. 90 pct. af alle bestyrelsesformænd er mænd, og 98 pct. af alle dommere er mænd! Lad os sætte pigerne i spil og gøre noget ved det.

Målet med de lokale fodboldfestivaller er at ryste op i gamle samfundsmønstre og favne pigerne via leg, bevægelse og fællesskab. Det hele bygger bro ud til den lokale fodboldklub. Håbet er, at flere piger vil føle sig velkomne i de lokale fodboldklubber allerede nu til foråret. Festivalerne støttes af Viborg Kommune, DBU og Viborg Idrætsråd

Aktiviteter

Pigerne cirkulerer mellem forskellige fodboldstationer, der er tilpasset målgruppen. Stationerne indeholder forskellige lege, der involverer bolde, bevægelse og fællesskab, og hvor fokus er på at have det sjovt. Det er ambitionen at rekruttere piger fra udskolingen som stationsforstandere. Klassens lærer/pædagog følger pigerne rundt til fodboldstationerne.

Forberedelse

Den lokale fodboldklub eller en repræsentant for festivalen vil tage kontakt til jeres skole og kan være behjælpelig med at opstarte forløbet på jeres skole. Det er muligt at øve hjemme på skolen, og en kontaktperson fra festivalen kan være behjælpelig med gode øvelser, reflektioner mm. Jeres skole kontaktes endvidere vedrørende muligheden for at piger fra jeres udskoling kan deltage som stationsforstandere (mini-trænere) på dagen.

Efterbehandling

Festivalen kan fx efterbehandles med dialog om
* idrætten i samfundet, hvor eleven beskriver lokalområdets idrætsmuligheder
* sundhed- og trivsel, hvor eleven beskriver hvad bevægelse gør ved eleven (jf. Fælles Mål i idræt).
* kendetegn ved frivillige foreninger til forskel fra f.eks. kommune og virksomheder.
* ideer til andre spil eller bevægelseslege (fx regelændringer i fodbold, som vil gøre spillet endnu sjovere).

Formål

De 5 årlige skolefodboldfestivaller for piger har en række sammenhængende faglige, almene og samfundsmæssige formål - henholdsvis: 

* at sikre samskabelse mellem de lokale idrætsforeninger og kommunens skoler.
* at introducere pigerne til foreningsidræt i foreningernes egne rammer og faciliteter.
* at styrke pigernes sammenhold, nedbryde barrierer og skabe nye relationer/venskaber i nye sammenhænge.
* at introducere pigerne til vores nationalsport på pigernes egne præmisser, hvor de er i fokus – og uden at drengene forstyrrer.
* at motivere pigerne til at dyrke idræt i sunde fællesskaber uden for skolen og skoletiden

Eksempler fra Fælles Mål:
Idræt - Eleven kan samarbejde i par eller mindre grupper om idrætslege, eleven kan modtage og aflevere boldtyper og eleven kan samtale om følelser, der kan opstå ved fysisk aktivitet.

Sted
Der anvendes 5 forskellige lokaliteter til de fem fodboldfestivaller.
Tilmelding

Kontakt Maiken Nyberg Nielsen, Viborg Idrætsråd

Tlf.nr. 22624730
Tilmeldingsfrist
22.06.2020