Gratis

Flytter nissen med? - Juletur for 0.-1. kl.

Nisseskæg

Beskrivelse

Vi undersøger skoven her op mod jul, finder tegn og spor fra dyr og nisser.

 

Aktiviteter

Vi mødes ved Naturskolen. Er nissen mon flyttet med? Her taler vi om hvordan dyrene klarer sig her i den kolde juletid.

Vi får en snak om hvordan mus, rotter og andre levende væsner, søger mod husene når årstiden viser tænder.

Ud fra den snak bliver vi inspireret til at gå ud og kigge i skoven efter tegn og spor.

Vi finder nogle spor som leder os rundt i skoven, samtidig samler vi ind til vores nissepind

Forberedelse

Forberedelse: Syng ”I en kælder sort som kul”

Undersøg hvad disse 6 dyr gør om vinteren:

mus, rotter, pindsvin, egern, ræv og hare.

En god dag med på Naturskolen

Efterbehandling

Tal om dagens oplevelser og naturens måde at klare vinteren på. Syng evt "I en kælder sort som kul" igen - måske har orden fået ny betydning?

Formål

Børnene får en forståelse for, hvad dyrene gør om vinteren.

Ekspempler fra Fælles Mål
Dansk - Der arbejdesmed kompetenceområdet fortolkning, hvor eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.

Natur/teknologi - Der arbejdes med kompetenceområdet undersøgelse, hvor eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål.

 

Sted
Naturskolen ved Hald
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

"Flytter nissen med" kan kun finde sted på Naturskolen på Hald.

Undervisningsmateriale

Find tilrettelagt forløb i Meebook omkring pattedyr i skoven ved at søge på "KLC Viborg 029" i Share It.
Søg fra alle institutioner.