Film og aktiv læring

Beskrivelse

Salaam Skole Workshops styrker elevernes aktive deltagelse i undervisningen gennem involverende læringsforløb i forbindelse med vores film og deres temaer. Her kan I arbejde med vores temaer musikalsk og rytmisk, gennem tegning, rollespilsøvelser, forum-teater eller ved at lave jeres egen lille film. Hermed opnås en levendegjort og dybere forståelse for kulturmødet og udviklingslandene. Vores oplægsholder kommer ud til jer på skolen, ser filmen sammen med jer og arbejder dernæst temaerne igennem med eleverne. Til de forskellige workshops vises bestemte film, som I kan læse mere om under den enkelte workshop på vores hjemmeside, men vi kan også tilrettelægge et arrangement, der passer til jeres ønsker, med film fra vores skolefilmkatalog, som også er at finde på hjemmesiden.

Aktivitet
Aktiviteten afhænger af, hvilken workshop i vælger, men de tager alle udgangspunkt i film, som eleverne ser før aktiviteten.

Efterbehandling
På vores hjemmeside findes der undervisningsmaterialer til den enktelte film. Materialet kan efter filmen bruges til en grundig bearbejdelse af filmen og udvalgte temaer gennem opgaver. Materialets udførlige handlingsreferat og persongalleri understøtter desuden samtalen om filmen.

Formål

Formålet med aktiviten er, at elevernes interkulturelle kompetencer styrkes, og at de får indblik i globale og interkulturelle temaer gennem kreative læringsformer såsom dans, tegning og musik, samt at de får kendskab til filmmediet og filmiske virkemidler. De enkelte workshops og de tilhørende undervisningsmaterialer har forskellige fokusområder og behandler forskellige temaer, så det specifikke formål varierer.

Sted

På skolen.

Tilmelding