Gratis

EsbjergEvangeliet

Beskrivelse

Esbjergevangeliet er kunstner Erik Hagens' 40 meter lange vægmaleri om kristendommens fortællinger, hvor motiver fra den kristne bibel og nutidens verden smelter sammen. Herved stiller kunstneren en række humoristiske, provokerende og spændende spørgsmål til den, der ser på billedet.

Aktiviteter

Eleverne oplever tæppet på deres skole eller i deres lokale kirke eller på et nærliggende museum. Følg med på vores hjemmeside for at se, om det udstilles i nærheden af din skole. Det kan ogs bestilles til din lokale skole ved at kontakte skoletjenesten på vibsko [at] vibsko [dot] dk.

Forberedelse

Eleverne skal arbejde med en digital version af billedet. Det tilhørende undervisningsmateriale er inddelt i trin, så læreren har mulighed for at differentiere undervisningen. Under hvert trin er der udvalgte motiver og opgaver til disse. Eleverne introduceres desuden til kunstneren samt værkets historie og billedmæssige kontekst. Læreren kan også vælge, at eleverne slet ikke har arbejdet med tæppet før omvisningen, men først gør dette bagefter. Se under Undervisningsmateriale.

Efterbehandling

Der arbejdes videre med de indtryk, eleverne fik ved mødet med tæppet. Se under Undervisningsmateriale.

Formål

At eleverne får kendskab til udvalgte bibelfortællinger og reflekterer over deres relevans for vores tid.

At eleverne bliver fortrolige med, at de bibelske fortællinger kan læses og fortolkes på forskellige måder.

At eleverne oplever et moderne kunstværk og får et visuelt indtryk af bibelens fortællinger.

Eksempler fra Fælles Mål
Kristendomskundskab Eleven har viden om for-tællinger fra Det gamle og Det nye Testamente. Eleven har viden om de bibelske fortællingers  spor i kulturen  i et nutidigt og historisk perspektiv.

Sted

På skolen eller i den lokale kirke.

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet indeholder: hjemmeside med en digital udgave af maleriet og tilhørende opgaver og baggrundsmateriale. Koder til hjemmesiden bestilles på www.vibsko.dk