Gratis

Dissektion af mus - musens liv og død

Beskrivelse

Hvad var mon musens sidste måltid og er der gået en mus i fælden?

Aktiviteter

Vi undersøger skoven for spor efter aktive mus, måske vi finder musehuller, afføring eller rester af musens måltider? Vi tjekker vores fælder for levende mus og tager evt. vores fangst med hjem til naturskolen.

Vi observerer musens ydre og forsøger ved hjælp af bøger eller digitale værktøjer at artsbestemme forskellige mus og gnavere.

Eleverne dissekerer alene eller i hold en død mus. Naturskolen stiller mus og dissektionsudstyr til rådighed. Vi undersøger både musens ydre og indre anatomi med god hjælp fra naturvejlederen og forskellige arbejdsark.

Vi bliver klogere på musens liv og død, populationsdynamikker, nedbryderprocesser og fødenet gennem forskellige lege og aktiviteter.

Forberedelse

Læs om mus på f.eks. Skoven i Skolen

Snak om hvad en dissektion indebærer og hvad de kan forvente at se (blod, indvolde, knogler osv.).

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Lav en lille rapport, film eller anden gengivelse af jeres opdagelser og observationer fra dagen.

Formål

Dissektion af mus og undersøgelser af musens naturlige miljø gør os klogere på musens liv og død.

Eksempler fra Fælles Mål
Natur/teknologi - Der arbejdes med kompetenceområdet Undersøgelse, hvor eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger, herunder dissektion af dyr så eleven opnår viden om sammenlignende anatomi.

Biologi -  Der arbejdes med kompetenceområdet Undersøgelse, hvor eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Kan foregå både på Hald eller på Naturskolen i Undallslund, Kapt. Undallsvej 1, 8800 Viborg.

Undervisningsmateriale

Find tilrettelagt forløb i Meebook ved at søge på "KLC Viborg 013" til indskolingen, KLC Viborg 035 til mellemtrin og KLC Viborg 036 til udskolingen i Share It.
Søg fra alle institutioner.

Tilmelding

Du kan booke forløbet nedfor på udvalgte datoer og tidspunkter. Ønsker du at booke forløbet udenfor disse dage kan du sende en ansøgning via linket herunder.

Tilmelding
Tilmelding