Gratis

Digital kommunikation

Beskrivelse

I dette forløb lægges der op til en diskussion af specifikke medier, herunder hvordan de kan anvendes produktivt og til hvilke formål. Målet er at gøre eleverne bedre til kritisk og konstruktivt at overveje de online kommunikationskanaler, så de får mest muligt ud af de digitale værktøjer.
Sociale medier er værktøjer, eleverne allerede anvender og som fremadrettet kan indgå som vigtige IT-kompetencer på arbejdspladsen eller som gode værktøjer til sociale netværk. Netop derfor er det vigtigt, at eleverne er opmærksomme på de resultater, deres online ‘kampagner’ (opslag, kommentarer, grupper m.m.) skaber og samtidig forholder sig kritisk og reflekterende til, hvad de deler.
Hovedformålet med forløbet er at give eleverne en fælles forståelse for, hvad man lægger på nettet samt forklare eleverne, hvordan de kan målrette det indhold, de lægger ud. Der er ingen rigtige eller forkerte svar, men blot forslag til en effektiv og produktiv brug af konkrete digitale værktøjer som fx Facebooks begivenheder. Eleverne skal selv vurdere, hvilket indhold de vil publicere, poste og kommentere, mens de samtidig skal være opmærksomme på, hvordan deres aktivitet kan tolkes af andre.

Aktivitet
Undervisningen vil veksle mellem oplæg fra biblioteksformidleren, diskussioner i plenum med eleverne samt øvelser. Resultatet af øvelserne og de refleksioner, eleverne gennemfører, skal udmunde i et regelsæt for, hvad man kan dele på sociale medier og hvilke platforme, der egner sig bedst til de forskellige formål. 

Forberedelse
Underviseren skal undersøge, hvor mange forskellige sociale netværk eleverne benytter (aktivt eller passivt) og har profiler på. Listen over sociale netværk, og hvor meget de bliver brugt, skal sendes til biblioteksformidleren inden undervisningen. Det skal desuden også fremgå, hvilke devices eleverne benytter i deres dagligdag. 

Kontaktpersonen på biblioteket skal have kontaktoplysninger (mail og mobilnummer) på den lærer, der booker undervisningen, og læreren, der deltager i undervisningen.

Efterbehandling
Eleverne skal udforme deres eget regelsæt. Det skal tydeliggøre, hvad eleverne er blevet enige om i forhold til deling af informationer på sociale medier og samtidig en bevidsthed om, hvordan man bedst bruger de forskellige sociale medier. Dette modul kan varetages af underviseren fra skolen eller af biblioteksformidleren.

Formål

Formålet med undervisningen er, at eleverne får viden om forskellige digitale platformes kommunikative muligheder. Eleverne får mulighed for at diskutere specifikke medier, og hvordan disse kan anvendes produktivt, og til hvilket formål.
Eleverne skal blive bedre til kritisk og konstruktivt at overveje online kommunikationskanaler, således at de får mest muligt ud af de digitale værktøjer.

De skal være:

  • i stand til at udvælge online kommunikationskanaler ud fra det, der skal kommunikeres.
  • i stand til at målrette det indhold, de lægger på nettet.
Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet er udviklet og ejes af Center for Digital Dannelse