Gratis

Digital dannelse - dårlig stil på nettet?

Beskrivelse

I dette forløb skal eleverne reflektere over deres brug af forskellige netmedier. 
Der lægges op til en diskussion omkring digital adfærd, netetik og forskellen mellem virtuelle og fysiske fællesskaber. Udgangspunktet for disse refleksioner og diskussioner er elevernes hverdagsbrug af sociale medier. 
Hovedformålet med forløbet er at skabe en fælles forståelse for og forklare eleverne, hvorfor de skal tænke sig om, når de begår sig på internettet. 
Vi tilstræber at tonen hverken har dømmende eller moraliserende karakter, og de positive såvel som negative konsekvenser bliver diskuteret. Vi undlader at opstille regler, der fx går på, at eleverne skal lade være med at poste x eller y. 
Det er op til eleverne selv at vurdere, hvilket indhold de vil publicere, poste og kommentere. De skal bare være opmærksomme på, hvordan deres aktivitet kan tolkes udadtil. 
Elevernes udbytte af dette forløb skulle gerne være, at de kan skelne mellem god og dårlig stil på nettet. 

Aktivitet
Undervisningsforløbet består af 3 forskellige moduler, og eleverne skal i de forskellige moduler arbejde med de problematikker, der knytter sig til emnet ”digital dannelse”.  
Eleverne skal selv på banen med egne holdninger, og de skal forholde sig til forskellige tankeeksperimenter, refleksioner over realistiske problemstillinger og gruppeøvelser. Eleverne skal fx vurdere forskellen mellem online og offline fællesskaber, og hvad identitet, profiler og image har af betydning på sociale medier. 
Afslutningsvis kan eleverne evt. etablere fælles guidelines for, hvilke type billeder eller opslag der er god og dårlig stil på nettet. 

Forberedelse  
Underviseren skal forberede en ”Social pejling” af elevernes forhold til devises, sociale medier og fællesskaber. Derfor skal underviseren udarbejde en liste over, hvor mange forskellige sociale netværk eleverne benytter/har profiler på (aktivt eller passivt), hvilke fællesskaber eleverne indgår i, og hvor mange devises eleverne benytter i deres dagligdag.  
Listen over sociale netværk mm. skal sendes til biblioteksformidleren inden undervisningen. 
Biblioteksunderviseren vil oprette en event på værktøjet www.sli.do, hvor underviseren kan notere oplysningerne fra eleverne. 

Kontaktpersonen på biblioteket skal have kontaktoplysninger (mail og mobilnummer) på den lærer, der booker undervisningen, og læreren, der deltager i undervisningen.

Efterbehandling
På baggrund af undervisningen kan eleverne i plenum, etablere fælles retningslinjer for, hvilke type billeder der er god stil / dårlig stil at dele.

Formål

Eleverne skal etablere en fælles forståelse og kunne forklare, hvorfor de skal tænke sig om, når de begår sig på nettet.

Eleverne skal også selv være i stand til at vurdere, hvilket indhold de vil publicere, poste og kommentere, i relation til hvordan deres aktivitet kan tolkes af andre. 

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet er udviklet og ejes af Center for Digital Dannelse