Gratis

Digital Dannelse / 7., 8. og 9. kl.

Beskrivelse

Digital dannelse i 7., 8. og 9. klasse tager udgangspunkt i digital dannelse, og hvad begrebet indebærer.

Dette forløb bygger ovenpå ’Digital dannelse i 5. og 6. klasse’. Det er dog igen forudsætning, at man har haft foregående forløb.

Aktiviteter

Eleverne arbejder med digital dannelse, hvad det er, og hvordan det kommer til udtryk. 

Vi arbejder med digitale fodspor, og hvordan man kan kontrollere de spor, man sætter, så eleverne får en bevidsthed omkring det aftryk de efterlader sig. Derudover arbejder vi med at øge bevidstheden omkring de konsekvenser ens tilstedeværelse på internettet kan have.

Til sidst skal vi tale om digitale forstyrrelser, begreber som FOMO og JOMO, og hvordan vi som digitale forbrugere påvirkes af teknologien hverdag. 

Undervisningen inddrager eleverne igennem opgaver og samtale, så deres bevidsthed om digital dannelse og digitale fodspor øges.

Forberedelse

Inden forløbet modtager læreren nogle spørgsmål om elevernes engagement på nettet og sociale medier. Spørgsmålene skal besvares i samspil med eleverne.

Desuden vil vi gerne illustre, hvor meget tid vi som digitale forbrugere bruger online. Det optimale vil være, at det er elevernes forbrug/adfærd, der bruges som eksempel. Derfor vil det blive aftalt nærmere med læreren og elever  der melder sig frivilligt.  

Kontaktpersonen på biblioteket skal have kontaktoplysninger (mail og mobilnummer) på den lærer, der booker undervisningen, og læreren, der deltager i undervisningen.

Efterbehandling

Eleverne udarbejder gode råd til dem selv og hinanden omring deres digitale liv.

Eleverne skal lave en digital detox – en digital afkobling. Hele klassen kan fx prøve, at være uden mobiltelefon i 24 timer eller en weekend.

Hvis det har interesse vil læreren, efter undervisningen, få tilsendt en Digital Detox case.   

Formål

At give eleverne en grundlæggende forståelse af begrebet digital dannelse og digitale fodspor.

Eksempler fra Fælle Mål
Dansk - Der arbejdes med kompetenceområdet kommunikation, hvor eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
It og medier  - Der arbejdes med at opnå kompetenc med eleven som analyserende modtager og eleven som ansvarlig deltager.

Sted

Forløbet kan også foregå på skolen