Gratis

Digital Dannelse / 5. og 6. kl.

Beskrivelse

Digital dannelse i 5. og 6. klasse handler om identitetsdannelse på internettet - både det at skabe egen identitet ud fra det eleverne ser, men også at det at gennemskue de profiler/identiteter de møder. Derudover skal eleverne arbejde med de konsekvenser deres digitale færden kan have. I forlængelse af det snakker vi om kildekritik og det at forholde sig til det man møder på Internettet, sociale medier osv.

Dette forløb bygger ovenpå ’Digital dannelse i 3. og 4. klasse’. Det er ingen forudsætning, at man har haft foregående forløb online.

Aktiviteter

Eleverne arbejder med identitet og personlig fremstilling på internettet og sociale medier – hvilke oplysninger kan man finde? Vi snakker derudover om, at virkeligheden ikke altid er, som den ser ud, og det at forholde sig kritisk til det, man møder.

Undervisningen inddrager eleverne igennem opgaver og samtale, så de derigennem får en større bevidsthed omkring identitet og troværdighed online.

Forberedelse

Inden forløbet modtager læreren nogle spørgsmål om elevernes engagement på internettet og sociale medier. Spørgsmålene skal besvares i samspil med eleverne.

Kontaktpersonen på biblioteket skal have kontaktoplysninger (mail og mobilnummer) på den lærer, der booker undervisningen, og læreren, der deltager i undervisningen.

Efterbehandling

Eleverne skal i klassen udarbejde 5 huskeregler i forhold til deres adfærd og den information, de møder på internettet og sociale medier.

Formål

At give eleverne en grundlæggende forståelse for identitet og identitetsdannelse -  , og at virkeligheden ikke altid er som den ser ud på Internettet og sociale medier. At eleverne kan forholde sig til konsekvenserne af deres digitale færden, samt give dem viden om deres digitale fodspor.

Eksempler fra Fælle Mål
Dansk - Der arbejdes med kompetenceområdet kommunikation, hvor eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.
It og medier - Der arbejdes med at opnå kompetencer inden for eleven som analyserende modtager og eleven som ansvarlig deltager.

Sted

Forløbet kan foregå på skolen