Gratis

Digital Dannelse / 3. og 4. kl.

Beskrivelse

Digital dannelse i 3. og 4. klasse tager udgangspunkt i elevernes dagligdag med digitale devices.
Vi går i dybden med ansigtsløs kommunikation og snakker om, hvad det betyder, når vi kommunikerer online og muligvis ikke kan se hinanden.

Dette forløb bygger ovenpå ’Digital dannelse i 1. og 2. klasse’. Det er dog ingen forudsætning, at man har haft foregående forløb.

Aktiviteter

Undervisningen inddrager eleverne igennem øvelser, så de eksempelvis får en større bevidsthed om ansigtsløs kommunikation - herunder en snak om forskellige forståelser af emojis.

Vi arbejder med adgangen til og brugen af billeder og video på internettet – hvad må eleverne dele, kopiere og bruge?

Eleverne hører om, hvor stor betydning kropssprog har i forbindelse med kommunikation.

Eleverne skal også arbejde med kodeord og vigtigheden af at have et godt og privat kodeord.

Forberedelse

Inden forløbet modtager læreren nogle spørgsmål, der kan/skal vendes med eleverne.
Kontaktpersonen på biblioteket skal have kontaktoplysninger (mail og mobilnummer) på den lærer, der booker undervisningen, og læreren, der deltager i undervisningen.

Efterbehandling

Eleverne skal, i klassen, tale om, hvordan man kommunikerer ordentligt og passer godt på hinanden på nettet.
Eleverne skal, på baggrund af deres overvejelser, lave et fælles regelsæt for, hvordan man er en god ven på nettet.

Formål

At give eleverne en grundlæggende forståelse omkring ansigtsløs kommunikation, ophavsret og kodeord.

Eksempler fra Fælle Mål
Dansk - Der arbejdes med kompetenceområdet kommunikation, hvor eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
It og medier - Der arbejdes med at opnå kompetencer inden for eleven som analyserende modtager og eleven som ansvarlig deltager.

Sted

Forløbet kan foregå på skolen.