Gratis

Digital Dannelse / 1. og 2. kl.

Beskrivelse

Digital dannelse i 1. og 2. klasse tager udgangspunkt i det at være online vs. offline. Hvad vil det sige at være online, og hvilke devices bruger man til at gå online? Vi vil tage udgangspunkt i de devices eleverne kender og bruger i deres hverdag.

Aktiviteter

Vi arbejder med, hvad internettet er for en størrelse, og hvordan en hjemmeside er bygget op. Hvad kan man på hjemmesider, og hvem kan bidrage til Internettet? Her tager vi udgangspunkt i www.youtube.com

Eleverne bliver introduceret til nogle af de helt grundlæggende elementer i det at være digital dannet og havde digitale færdigheder.

Undervisningen inddrager eleverne igennem samtale og opgaver, så de får en større bevidsthed om den digitale og virtuelle verden.

Forberedelse

Inden forløbet modtager læreren nogle spørgsmål, der kan/skal vendes med eleverne.
Klassens lærer kan med fordel vise eleverne denne film ”Sådan virker Internettet”, da vi i undervisningen skal tale om, hvordan internettet egentlig ser ud, https://youtu.be/LRum84ofEL0

Kontaktpersonen på biblioteket skal have kontaktoplysninger (mail og mobilnummer) på den lærer, der booker undervisningen, og læreren, der deltager i undervisningen.

Efterbehandling

Eleverne skal efter forløbet lave en digital eller fysisk udstilling med deres egne emojis. Formålet er at koble den tegnede emoji med de følelser den repræsenterer.

Formål

At give eleverne grundlæggende kompetencer og forståelse om det at være online vs. offline, så de kan blive reflekterede brugere af internettet og sociale medier.

Eksempler fra Fælle Mål
Dansk - Der arbejdes med kompetenceområdet kommunikation, hvor eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer
It og medier - Der arbejdes med at opnå kompetencer med eleven som analyserende modtager og eleven som ansvarlig deltager.

 

Sted

Forløbet kan foregå uden på skolen