Gratis

Den gode ide

Beskrivelse

Innovation, bæredygtighed og markedsføring.

Aktiviteter

Vi mødes på Viborg Handesskole, hvor to faglærere fra Handelsskolen byder velkommen og skal forestå undervisningen.
Eleverne får en opgave, hvor de bliver undervist i metoder for arbejdet med at skabe nyt af gammelt. Vi arbejder med forskellige idegenereringsteknikker og udtænker nye produkter. Bagefter finder vi ud af, hvordan vi kan sælge dem.

Forberedelse

Tilmelding til Jan Salling, tlf. 89 50 38 20 se under tilmelding.
Forud for besøget kan I evt. arbejde med forståelsen af innovation fx ved at lave en brainstorm om begreberne innovation, produktudvikling og salg. Lad eleverne lægge mærke til de små ting i hverdagen, som kunne se anderledes ud. Kan opvaskebørsten fx forbedres, eller er der brug for nye fryseposer?

Efterbehandling

Efter besøget kan I tage på virksomhedsbesøg og udvikle løsninger på virksomhedscases. Se fx forløb fra Schulstad og Danmatic her på siden. Der lægges op til at bruge en ideuviklingsmodel i forhold til virksomhedsbesøget - se under materiale.

Formål

Innovation og entreprenørskab er et tværgående tema i folkeskolen. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Forløbet har til formål at afprøve aktivitiviteter, der motiverer og giver eleverne kompetencer til at iværksætte, lede og deltage i værdiskabende processer. Eleven vil få indblik i begreberne: produktudvikling, salg og innovation samt import & eksport.

Eksempler fra forenklede fælles mål:
Uddannelse og job - Der arbejdes med kompetenceområdet fra uddannelse til job, hvor eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder. Der kan også arbejdes med kompetenceområdet arbejdsliv, hvor eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karrier.  Eleven har viden om globalisering, uddannelse- og jobmulighederne.

Sted
Mercantec
H.C. Andersensvej 7-9
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Ideudviklingsmodel

Tilmelding