Gratis

Den gode idé

Beskrivelse

Innovation, bæredygtighed og markedsføring.

Aktiviteter

Vi mødes på Mercantec, hvor to faglærere fra Handelsskolen byder velkommen og skal forestå undervisningen.

Eleverne får en opgave, hvor de bliver undervist i metoder for arbejdet med at skabe nyt af gammelt. Vi arbejder med forskellige idégenereringsteknikker og udtænker nye produkter. Bagefter finder vi ud af, hvordan vi kan sælge dem.

Forberedelse

Forud for besøget kan I evt. arbejde med forståelsen af innovation fx ved at lave en brainstorm om begreberne innovation, produktudvikling og salg. Lad eleverne lægge mærke til de små ting i hverdagen, som kunne se anderledes ud. Kan opvaskebørsten fx forbedres, eller er der brug for nye fryseposer?

Efterbehandling

Efter besøget kan I tage på virksomhedsbesøg og udvikle løsninger på virksomhedscases. Se fx forløb fra Schulstad og Danmatic her på siden. Der lægges op til at bruge en ideudviklingsmodel i forhold til virksomhedsbesøget - se under Undervisningsmateriale.

Formål

Innovation og entreprenørskab er et tværgående tema i folkeskolen. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Forløbet har til formål at afprøve aktivitiviteter, der motiverer og giver eleverne kompetencer til at iværksætte, lede og deltage i værdiskabende processer. Eleven vil få indblik i begreberne: produktudvikling, salg og innovation samt import & eksport.

Eksempler fra Fælles Mål

Samfundsfag - Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

Uddannelse og job - Der arbejdes med kompetenceområdet fra uddannelse til job, hvor eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder. Der kan også arbejdes med kompetenceområdet arbejdsliv, hvor eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.  Eleven har viden om globalisering, uddannelse- og jobmulighederne.

Sted
Mercantec
H.C. Andersensvej 7-9
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Ideudviklingsmodel

Tilmelding

Tilmelding til Jan Salling

Tlf.nr. 89 50 38 20