Gratis

Den gode fortælling - om landbrug

Beskrivelse

Hvad laver en landmand egentlig? Hvor mange liter mælk laver en ko om dagen? Hvor mange unger får en gris? Hvorfor sprøjter nogle landmænd marken, mens andre ikke gør?
Disse spørgsmål, og mange flere, skal eleverne kunne svare på, når de har været landbrugsskoleelev for en dag.

Aktiviteter

Forud for dagen, har vores egne elever arbejdet med den gode fortælling om landbruget. Det er vigtigt med en god dialog og forståelse blandt kommende producenter og kommende forbrugere.
Vores egne elever vil via workshops, inddragelse og aktivering af elever fortælle om kvæg, grise, mink, fjerkræ og planter.

Vi arbejder på at give eleverne en forståelse af, at landbruget er SÅ meget mere, end det du ser på TV.

Forberedelse

I kan med fordel snakke om, hvilken viden eleverne har om landbruget og landmandsuddannelsen inden besøget. 

I kan også arbjede med dele af Gyldendals forløb "Landbrugest dyr". Se under materialer.

Efterbehandling

I kan med fordel arbejde med specifikke temaer fx bæredygtighed og De 17 verdensmål om bæredygtig udvikling hjemme på klassen.

Formål

Eleverne får kendskab til mange emner, også samfundsmæssige, inden for dansk landbrug.
Eleverne bliver bedre i stand til at stille spørgsmål og starte en god dialog om dansk landbrug med kommende landmænd.
Eleverne får kendskab til mange forskellige produktionsformer og får en forståelse af forskelligehederne inden for produktionsformerne.
Herudover vil eleverne kunne opnå fællesfaglige mål inden for Uddannelse og Job samt natur/teknologi.

Eksempler fra Fælles Mål
Natur/teknologi - Der arbejde fx med kompetenceområdet perspektivering under teknologi og ressourcer, hvor eleven har viden om enkel miljøvurdering af produkter og produktioner. Eller eleven kan sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv.

Sted
Asmildkloster Landbrugsskole
Asmildklostervej 1
8800 Viborg
Tilmelding

Tilmelding til Kristine Lund