Gratis

Da min læseoplevelse blev levende

Beskrivelse

Viborg Bibliotekerne inviterer jer indenfor i StoryLab, som har fået nyt liv. Vi vil eksperimentere med litteratur, samt byde den multimodale verden velkommen. Denne læringsaktivitet vil fokusere på et læst værk, enten et fælles hovedværk som klassen har læst i plenum eller individuelt læste bøger. Hver elev vil efter endt læsning stå tilbage med en individuel læseoplevelse. Arbejdet i denne workshop bliver at gøre læseoplevelsen multimodal. Dette vil vi gøre i programmet Glogster, som er en visuel platform for interaktiv læring. I Glogster skal eleverne kreere deres eget multimodale canvas/lærred, som de kan præge på mange forskellige måder:

 • De kan indsætte en kortere film, som de selv producerer i stopmotion
 • De kan optage et lydspor, eksempelvis en rap, en podcast eller poetry slam
 • De kan tegne/male et grafisk billede, som de kan inkorporere på deres canvas
 • Udvælge fra et væld af 3D-modeller fra glogsters 3D-bibliotek
 • Benytte raffineret clip art og brugerdefinerede wallpapers
 • Indsætte selvproducerede fotos

Alle disse elementer og flere til – kun fantasien sætter grænser – skal indgå som små delelementer i deres glogster. Hvad enten man er et animationsgeni, har en rapper gemt i maven eller elsker at tegne, så kan glogster imødekomme denne spændvidde.  Det samlede produkt for hver elev vil være en visualisering af deres læseoplevelse.

Aktiviteter

Første lektion på biblioteket (1 time): Klassen mødes med biblioteksformidleren i børnebiblioteket til en booktalk, hvor de bliver præsenteret for både fysiske og digitale bøger, som kan give dem inspiration til deres valg af bog. Inden timen er omme, skal hver elev have valgt en bog, som de skal læse til næste workshop. Alternativt kan denne lektion springes over, hvis læreren ønsker, at der i glogster-workshoppen skal dykkes ned i et hovedværk læst fælles i klassen, som er en del af pensum.

Workshop i TestLab på Viborg Bibliotekerne (5 timer): Efter tre uger mødes klassen i TestLab, hvor der skal eksperimenteres med multimodale udtryksformer. Biblioteksformidleren vil gennemgå styringsværktøjet i Glogster og inspirere med mulige teknikker til at udsmykke og krydre deres glogster. Herefter skal eleverne idegenere og udfolde sig kreativt på deres individuelle canvas. Dagen sluttes af med, at vi går på opdagelse i hinandens glogsters – måske man kan blive inspireret til en ny læseoplevelse?

Til workshoppen skal eleverne gerne medbringe deres egne bærbare PC’ere, gerne med browserne Chrome eller Firefox installeret.

Forberedelse

Senest tre uger før besøget på biblioteket skal læreren sende en liste med elevernes for- og efternavn(e)

Da eleverne kan vælge at lave videoproduktioner, hvor billeder af klassens elever kan fremgå, samt at deres glogster vil blive vist på børnebibliotekets digitale udstillingshylde, skal læreren sikre sig, at forældrene til klassens elever har givet samtykke til, at eleverne kan figurere på videoer og fotos i et offentligt rum.

Hvis læreren ønsker, at workshoppen skal centrere sig om et læst hovedværk fra pensum, skal denne være læst inden workshoppen påbegyndes.

Undersøg gerne om eleverne har internet-browserne Chrome, Firefox eller Safari installeret på deres PC.

Efterbehandling

Efter workshoppen er eleverne blevet klædt på til at arbejde videre med glogster-universet og de multimodale virkemidler, som programmet indeholder. Eleverne, som deltog i workshoppen, kan frit benytte deres glogster-konto efterfølgende i undervisningen hjemme på skolen i skoleåret 19/20. Som klasse kan I dyrke glogster-fænomenet og bruge det aktivt i undervisningen; som fremstillingsform, i projektarbejde eller som analyseværktøj i arbejdet med litteratur.

Efter workshoppen vil elevernes glogsters blive koblet på en QR-kode, som præsenteres på børnebibliotekets digitale boghylde. Dermed kan andre børn og unge blive inspireret af deres multimodale læseoplevelser.

Formål

Missionen med forløbet er at skabe litterære oplevelser, læselyst og at prøve kræfter med multimodale udtryksformer.

Eksempler fra Fælles Mål
Dansk - Nedenfor ses de udpenslede kompetencemål:

Fremstilling:

 • Eleven kan forberede, fremstille og lancere større multimodale produktioner 
 • Eleven kan disponere og layoute stof så det fremmer hensigten med produktet
 • Eleven har viden om og kan respondere på forskellige fremstillingsformer

Fortolkning:

 • Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning
 • Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger

Kommunikation:

 • Eleven kan vælge digitale teknologier i forhold til situationen
 • Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation
Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg
Tilmelding