Gratis

Cool uden røg!

Beskrivelse

Tobaksforebyggende undervisning har til formål at få eleverne til at reflektere over konsekvenserne ved rygning samt tænke over, hvordan de gerne vil have deres liv skal være. Undervisningen kan bidrage til, at eleverne selv tager beslutning om, at de ikke vil starte med at ryge.

Aktivitet
Sundhedsformidlernes undervisning i de ældste skoleklasser varer 2-3 timer, men kan tilrettelægges individuelt. Undervisningen har fokus på dialog og elevinddragelse. Eksempler på temaer:
Rygning og identitet
Gruppepres og flertalsmisforståelser
Kompetencer til at sige ”nej tak”
Lovgivning, medier og tobaksindustrien
Sundhedskonsekvenser

Sundhedsformidlerne er frivillige sygeplejerske- samt pædagogstuderende fra Viborg, der sideløbende med deres studie har gennemført et uddannelsesforløb i Kræftens Bekæmpelse. De brænder for ung-til-ung dialog, og uddannelsesforløbet ruster dem til at formidle forebyggende undervisning i øjenhøjde i folkeskolen.

Forberedelse
Det kræver ingen særlige forudsætninger fra læreren, men hjemmesiden Cool uden røg kan være brugbar.
Eleverne kan stifte bekendtskab med hjemmesiden Gå op i røg. Men det er ikke en forudsætning for at få sundhedsformidlere på besøg.

Efterbehandling
Efterbehandling er på lærerens eget initiativ. Der kan tages udgangspunkt i ovenstående links.
Sundhedsformidlerne kan i forlængelse af et forløb også bookes til at holde oplæg og skabe dialog omkring rygning på forældremøder.
Forældrene arbejder med rygeregler for klassens elever og får redskaber til at snakke med deres eget barn om rygning på en konstruktiv måde.

Formål

Tobaksforebyggende undervisning er relevant for det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Undervisningsforløbet beskæftiger sig med videns- og færdighedsmål om livsstil og levevilkår, som de er formuleret i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål:

  • Færdighedsmål: Eleven kan vurdere sundhedsfaktorer i relation til eget liv.
  • Vidensmål: Eleven har viden om sundhedsfaktorer, som er særligt relevante for unge.

Undervisningen kan placeres i fag som dansk, samfundsfag og biologi, som tværfagligt forløb eller i den understøttende undervisning.

Sted

På skolen

Undervisningsmateriale
Cool uden røg - til læreren
Gå op i røg
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
04.04.2018