Gratis

Brug dit bibliotek når du skriver opgave 7.kl

Beskrivelse

Forløbet har fokus på, hvad biblioteket kan tilbyde elever, der skal skrive deres første opgave/projekt. Vi sætter især fokus på søgning i bibliotekets database og evt. andre relevante databaser. Eleverne bliver introduceret til faserne i informationssøgningsprocessen, altså den proces de alle skal igennem, når de skal finde informationer til deres projekter. Besøget bliver kombineret med en rundvisning på biblioteket, hvor bl.a. begreber som emnetal/klassemærke og faglitteratur bliver præsenteret.

Aktiviteter

Eleverne bliver præsenteret for bibliotekstermer, som er en del af processen i at finde informationer.

  • Definering af informationsbehov
  • Identificere emneord/synonymer 
  • Vælge den rigtige søgestrategi
  • Valg af kilde 
  • Kildekritik

Vi arbejder med en brainstormøvelse, hvor eleverne får en fornemmelse af, hvordan de kan arbejde med deres emne og de emneord/synonymer, de skal bruge i deres informationssøgningsproces. 

Eleverne bliver præsenteret for bibliotekets hjemmeside www.viborgbib.dk, herunder de dele af sitet, der er vigtige, når de skal søge efter materialer, fx hvordan de søger en post frem, hvordan de relevansvurderer posten, og hvordan de finder et materiale på hylden. 

Efter præsentation af Viborg Bibliotekernes hjemmeside skal eleverne på tur rundt i biblioteket, både børne- og voksenbiblioteket, da eleverne i 7. klasse, kan bruge begge afdelinger. På rundturen bliver eleverne præsenteret for forskellen mellem fag- og skønlitteratur, emnetal og udlån/aflevering.  

Forberedelse

For at skabe relevans for eleverne er det vigtigt, at eleverne skal skrive en opgave/projekt efter undervisningen på biblioteket.

Det er en fordel at eleverne i forvejen ved hvilket emne, de skal skrive om. Derfor er det en god ide, at eleverne hjemmefra har arbejdet med deres emne og er bevidste om, hvilke emneord der er dækkende for det.

Hvis eleverne skal oprettes som brugere på biblioteket, skal de medbringe sundhedskort eller på forhånd have udfyldt en blanket med oplysninger om eleven. Blanketten sendes til biblioteket senest en uge før besøget. Blanketten sendes til læreren, når forløbet bookes.

Kontaktpersonen på biblioteket skal have kontaktoplysninger (mail og mobilnummer) på den lærer, der booker undervisningen, og læreren, der deltager i undervisningen.
Indholdet i undervisningen skal koordineres mellem bibliotekets underviser og læreren fra skolen.

Eleverne må/skal medbringe egen PC.

Efterbehandling

Eleverne skal på baggrund af undervisningen og ved hjælp af www.viborgbib.dk selv kunne tage aktiv del i at finde materialer til deres opgave. 

Formål

Eleverne skal med undervisningstilbuddet blive mere bevidste om, hvad de selv kan gøre for at finde informationer, når de skal i gang med et projekt eller en opgave. Samtidig er formålet også at eleverne får kendskab til hvad biblioteket kan bidrage med i deres informationssøgningsproces.

Eksempler fra Fælles Mål
Dansk Eleven har viden om faser i informationssøgning. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning.

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg