Gratis

Borgerinddragelse i kommunen

Beskrivelse

Hvem er det egentlig, der bestemmer i Viborg Kommune? Hvorfor kan vi ikke bare få en ny hal, når nu der ikke er spilletider nok til alle sportsholdene?

Kom på besøg på Viborg Rådhus og hør om borgerinddragelse, nærdemokrati og beslutningsprocesser.

Aktiviteter

Flemming Engedal Jensen, Sekretariatschef for Stabs- og Byrådssekretariatet byder eleverne velkommen og giver en kort rundvisning i Borgerservice. Derefter er der oplæg i multisalen, som også bliver brugt til byrådssal.

Struktur - samlet varighed 2 lektioner

  • 15 minutters rundvisning
  • 20 minutters oplæg. Nøgleord: Magtens tredeling, kommune, kommunalvalg.
  • 20 minutters aktiviteter hvor eleverne arbejder med ord fra begrebslisten. Hele aktiviteten er beskrevet i kapitel 3 i Meebookforløbet (se under materialer). De beskrevne materialerne til aktiviteten medbringes af læreren. Flemming E. Jensen vil gå rundt og hjælpe under gruppearbejdet.
  • 20 minutters oplæg. Nøgleord: Beslutningsproces og casearbejde.
Forberedelse

Læreren klæder eleverne på med viden om deres egen kommune og grundigt begrebskendskab. Der indsamles viden hjemme på skolen. I kapitel 1 og 2 i Meebookforløbet er der en beskrivelse af den politiske organisering, begrebsliste/løb, artikler, film om borgerinddragesle i Viborg Kommune samt elevopgaver.

Efterbehandling

Efter besøget på Viborg Rådhus skal eleverne omsætte oplægget fra rådhuset omkring bruger/borgerinddragelse, ved selv at løse en case. I kapitel 4 i Meebookeforløbet er der en PowerPoint, som skitserer den politiske behandling.

Formål

Formåel med dette forløb er, at eleverne lærer at forstå borgerinddragelse på lokalt politisk niveau. De skal kende den kommunale beslutningsproces og løse en case omkring, hvordan den kommunale beslutningsproces kan inddrage borgere, også den yngre målgruppe.

Eksempler fra Fælles Mål
Samfundsfag - Der arbejdes med kompetenceområdet politik. Herunder demokrati, det politiske system, retsstat og rettigheder, politiske partier og ideologier.
Der arbejdes ligeleds med kompetenceområdet samfundsfaglige metoder: Undersøgelsesmetode, formidling og informationssøgning. 

Sted
Børn og Unge

Vi mødes ved den store trappe i Borgerservice.

Undervisningsmateriale

På Meebook under 'Share It' kan du søge på 'KLC' og finde forløbene: 'KLC Viborg - Børn og Unge i kommunen'. Husk at indstillingen ved søgefunktionen skal være alle institutioner, alle niveauer, alle fag.

Mulighed for differentiering til de faglige svage: Skær ned i antallet af begreber i legene eller udvælg tekster, der giver svar på undersøgelsesspørgsmålet i stedet for, at eleverne selv skal finde svarene på internettet. Mulighed for differentiering til de fagligt stærke: Vær skarp på præcise definitioner af begreberne og udfordr dem på at kunne bruge begreberne, når de taler. Kræv at eleverne er meget specifikke, når de fx løser caseopgaven. Et eksempel kan være, hvis de beslutter at formanden for Børn og Unge skal være i styregruppen, så skal man også vide hvem, det er, der er formanden, fra hvilket parti osv.

Tilmelding

Tilmelding senest 14 dage før den aktuelle dag til Flemming Engedal Jensen