Gratis

Booktalks - Boost læseglæden 4. - 6. kl.

Beskrivelse

Har dine elever brug for at få sparket gang i læselysten? Vil du gerne sætte ekstra fokus på læselyst og gode læseoplevelser i din klasse? Så kan du nu få en booktalk designet til dine elever.

Vi lægger vægt på, at bøgerne passer til elevernes alder, at der er noget for både drenge og piger, og at der både er let læste og sværere bøger på programmet.

Aktiviteter

Biblioteksformidleren vil præsentere et bredt udvalg af bøger, som passer til elevernes alder, og som spænder bredt genremæssigt. Efter en inspirerende gennemgang af de udvalgte bøger vil der være tid til, at eleverne udvælger de bøger, som de kunne have lyst til at læse. Samtidig vil biblioteksformidleren stå til rådighed for at hjælpe hver enkelt elev i den rigtige retning ift. individuelle ønsker og behov.

Forberedelse

Kontaktpersonen på biblioteket skal have kontaktoplysninger (mail og mobilnummer) på den lærer, der booker undervisningen, og den eller de lærerer, som deltager i undervisningen.

Inden besøget skaber læreren et overblik over, hvor mange elever, der ikke er oprettede som lånere. De elever som ikke er oprettede skal udfylde en forældrefuldmagt, som sendes til biblioteket forinden besøget. Forældre tilladelsen findes her under "Undervisningsmaterialer"

Efterbehandling

Læreren kan med fordel opfordre eleverne til at dele læseoplevelser med hinanden, samt italesætte deres læseglæde i undervisningen generelt.

Det kunne ligeledes være oplagt at arbejde med boganmeldelser i løbet af året på baggrund af nogle af de læste bøger. Eventuelt med udstilling af boganmeldelserne i skolens fællesområder eller på skolebiblioteket.

Formål

  • Den overordnede mission er at skabe læselyst og læseglæde hos børn og unge; at få dem til at (gen)opdage læselysten.
  • Eleverne får inspiration til gode bøger og lystlæsning.
  • Eleverne præsenteres for nyere romaner til målgruppen.

Eksempler fra Fælles Mål
Dansk Eleven har viden om søgerelaterede læsestrategier. Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på.

Sted

Booktalken kan afholdes på på Hovedbiblioteket i Viborg, på dit lokalbibliotek eller på skolen.

Undervisningsmateriale

Samtykke til oprettelse af børnelånerkort ved Viborg Bibliotekerne