Gratis

Bliv klar til Naturfagsmaraton 4. klasse

Beskrivelse

Konkurrence i naturfag og naturfaglige arbejdsformer

Aktivitet
Alle 4. klasser i kommunen inviteres til at deltage i et komprimeret Naturfagsmaraton-forløb, hvor eleverne opdeles i hold, der i fællesskab løser en række udfordringer.

Dagen forløber som en konkurrence. Klassen opdeles i hold, der dyster om at udvikle og fremstille de bedste løsninger på fem tekniske udfordringer. Holdene opdeles i mindre arbejdsgrupper, men hele holdet er ansvarlig for at opnå det bedst mulige resultat på de fire opgaver, det stilles.

Du vil som lærer få en aktiv rolle på dagen og få en introduktion til den arbejdsform og de metoder, som Naturfagsmaraton-opgaverne lægger op til.

Erfaringerne fra denne kan bruges ved deltagelse i Naturfagsmaraton i 5. og 6. klasse.

Det er muligt at deltage en af følgende uger:

Uge 23: Mandag-torsdag (4.-7. juni)Uge 24: Mandag-torsdag (11.-14. juni)Uge 25: Mandag-torsdag (18.-21. juni)

Forberedelse og Efterbehandling
Der linkes til inspiration til aktiviteter før og efter besøget under materialer i april, hvor invitationen sendes ud.

Formål

At 4. klasse får en sjov og lærerig dag, hvor de introduceres til Naturfagsmaraton.

Eksempler fra forenklede fælles mål:
Natur/teknologi - Der kan arbejdes med kompetenceområdet undersøgelse, hvor eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger. Eller kompetenceområdet modellering, hvor eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad.

Håndværk og design - Der kan arbedes med kompetenceområdet materiale, hvor eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk. Eller kompetenceområdet design, hvor eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
15.05.2018