Gratis

Billedkunst

Beskrivelse

Har du nogensinde sluppet dine elever løs i et ægte malerværksted? Det har du mulighed for nu.

Dine elever kan både afprøve forskellige teknikker, som er koblet til penslen og malerfaget samtidig med, at dine elever også har mulighed for at afprøve forskellige materialer, størrelser, penselstyper på både store og små plane og rumlige udtryksmaterialer.

Et dryp af bl.a. farvelære og symbolik vil indgå som en naturlig del af den kunstneriske proces.

  • Undervisningen vil foregå på et rigtigt malerværksted, og faciliteterne indbyder til en bred palette af udtryksformer.
  • Undervisningen kan designes efter alderstrin og fokus i netop din årsplanlægning i samarbejde med underviseren på Mercantec.
Aktiviteter

Læreren fra Mercantec rammesætter en opgave, hvori eleverne kan udfolde sig kunstnerisk differentieret. Til slut laves en fernisering på Mercantec eller ude på skolen, hvor alle malerierne sættes sammen og variationen bliver synlig. 

 

Forberedelse

Inden besøget er det oplagt at inddrage en bestemt kunstnerisk stil, tidsepoke og/eller kunstner i samarbejde med underviseren fra Mercantec.

Det kan med fordel være et oplæg, som tager afsæt i en bestemt kunstnerisk retning. Dette oplæg kan med fordel være en appetitvækker til forløbet på Mercantec, hvor det kropslige og sansemæssige udtryk vil foregå.

Efterbehandling

Hjemme på skolen eller i Mercantecs faciliteter kan en fernisering finde sted, og refleksionsspørgsmål kan stilles til både processen og det endelige resultat.

Her kan læreren stilladsere med begreber fra billedanalyse.

Formål

Formålet er, at eleverne lærer nye maleteknikker og/eller andre udtryksformer og oplever en stolthed ved de nye kunstneriske greb, som de har lært. 

Forløbet kan med fordel inddrage FN's 17 verdensmål, hvor materialevalg, genbrug og upcycling af genbrug kan indgå i det kunstneriske udtryk.

Eksempler fra Fælles Mål
Billedkunst - Der arbejdes med kompetenceområderne billedfremstilling og billedkommunikation

Sted
Mercantec, Byggetek
Håndværkervej 9
8800 Viborg

Mød op ved hovedindgangen til Byggetek, Mercantec.

Tilmelding