Udsolgt

Bier og biavl

Beskrivelse

Sur sur sur – lille bi omkring. Du kender nok honningbien, som summer omkring blomster om sommeren og samler nektar og pollen.

Aktiviteter

Vi går i bigården sammen med en lokal biavler, hvor vi åbner et bistade og får et indblik i biernes forunderlige verden.

Både før, under og efter besøget i bigården får klassen, gennem dialog, fortalt om biernes liv.

Biavleren fortæller om biens liv fra æg til arbejderbi, arbejderbiens cyklus, biens opbygning, bistadet, bestøvning, biens sprog og naturligvis om honning.

Vi satser på fredelige bier, men alligevel stilles beskyttelsesdragter til rådighed for hele klassen og lærerne.

Vidste du det om bier:

  • bierne skal besøge 20 milloner blomster, for at lave et glas honning
  • en bifamilie bruger 8 kg honning som flybrændstof for at lave 1 kg honning til biavleren
  • en bi flyver 30.000 km på en liter honning
  • en bidronning lægger 2.500 – 3.000 æg i døgnet i højsommeren
  • en bifamilie kan overvintre ved temperaturer helt ned til minus 45 grader

Book jeres besøg på Hald online. Se nederst på siden, ledige tider i både 2022 og 2023.

Forberedelse

Arbejde med insekter og snak om bier og god opføresel i en bigård.

Se filmen Biernes by fra filmcentralen- se link under Undervisningsmaterialer.

En god dag med Naturskolen

Efterbehandling

Tal evt. om biernes vigtighed for naturen, og hvordan vi mennesker påvirker dem, både godt og skidt. Her kan man komme ind på landbruget og villahaven.

Bevægelse - Lav

Stikord - Ernæring, økologi, insekter

Formål

At eleverne kommer helt tæt på biernes forunderlige verden.

Eksempler fra Fælles Mål
Natur/teknologi - Der kan arbejdes med kompetenceområdet undersøgelse, hvor eleven fx. har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser. Eller kompetenceområde perspektivering, hvor eleven fx. har viden om enkle produktionskæder.

Biologi - Der kan arbejdes med kompetenceområdet undersøgelse, hvor eleven fx. kan undersøge organismers systematiske tilhørsforhold. Eller eleven har viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Vi tilbyder biforløb på Naturskolen ved Hald samt Bøgely uden for Bjerringbro.

Tilmelding