Gratis

Besøg dit lokalhistoriske arkiv - mellemtrin

Beskrivelse

Få inspiration til, hvordan du kan bruge det lokalhistoriske arkiv ved jeres skole. Benyt undervisningsmaterialet, som er bygget op omkring et besøg på et lokalhistorisk arkiv. Forløbet har fokus på udviklingen af skolelivet i lokalområdet og er beskrevet udførligt på Meebook, hvor både lærer og elever bliver taget i hånden og guidet igennem læringsforløbet, som indeholder både forberedelse inden besøget og efterbehandling af besøget.

Aktiviteter

Ved besøget på arkivet arbejder eleverne i grupper, hvor de skal undersøge historien i forhold til det emne, de har fået tildelt.

Forberedelse

Forløbet starter med tekster og film om emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med tidslinjer inden besøget på jeres lokalhistoriske arkiv.

Efterbehandling

Tilbage på skolen arbejdes der videre med udarbejdelse af tidslinjen, som skal præsenteres for klassen og/eller forældrene. Der er i undervisningsforløbet beskrevet aktiviteter med skolen i gamle dage som tema, til alle fag.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne får viden om den nære omverden og lokale historie. Forløbet skal: Give eleverne et indblik i, hvad et lokalhistorisk arkiv er. Give eleverne en oplevelse af, hvad der findes på et lokalhistorisk arkiv. Give eleverne et indblik i den historiske tidslinje i forhold til deres eget skoleliv. Eleven skal kunne relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.

Eksempler fra Fælles Mål

Historie

Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden

Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet

Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden

Undervisningsmateriale

Find forløbet på Meebook ved at søge på "KLC Viborg Lokalhistorisk arkiv"
Søg fra alle institutioner

Find også inspiration i Rigsarkivets materialer til grundskolen. Undervisningsmaterialerne gør eleverne klogere på både kronologi, sammenhæng og historiebrug.

Tilmelding

Kontakt dit lokalhistoriske arkiv.

Tilmelding