Gratis

Børnekunstudstilling 2020

Beskrivelse

Børnekunstudstillingen i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek, er en årligt tilbagevendende begivenhed i april måned, hvor børn fra dagpeje, børnehaver, sfo samt skoler inviteres til at medvirke. Udstillingen arrangeres i samarbejde med Bjerringbro Kunstforening, som hvert år vælger et tema for udstillingen.
Invitationer til udstillingen udsendes i starten af januar med oplysning om årets tema samt praktiske ting som fx tilmelding mv.
Disse oplysninger kan også findes på kunstforeningens hjemmeside: www.bjerringbrokunstforening.dk

Tema 2020:  Ole Lund Kirkegaards univers

Aktiviteter

Lav sjove kunstværker, som forholder sig til figurerne og stederne i Ole Lund Kirkegaards bøger.

Forberedelse

Ole Lund Kirkegaard kunne være fyldt 80 år i 2020, men døde i 1979, kun 39 år gammel. Hans mange bøger og historier for børn lever dog videre. Han var i høj grad med til at forny den danske børnebogstradition i 1960'erne og 70'erne. Derfor vil vi gerne markere den runde fødseldag med et brag af en udstilling i Gudenåhuset i Bjerringbro.

Vælg en bog/historie og tag udgangspunkt i denne, når der vælges, hvilke kunstværker I vil lave.

Efterbehandling

Kom på besøg i udstillingen i april måned og snak om egne og andres bidrag - snak også gerne om, hvad der skal ske med "kunstværkerne" efter udstillingen.

Formål

At styrke elevernes lyst til at arbejde med kreative udtryksformer.

Eksempler fra Fælles Mål
Billedkunst -  Der arbejdes med kompetenceområdet billedfremstilling, hvor eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering.

Håndværk og design - Der arbjedes med kompetenceområdet Håndværk - materialer, hvor eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk. Der arbejdes ligeledes med kompetenceområdet design, hvor eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling.

Sted
Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek
Realskolevej 12
8850 Bjerringbro

Arbejdet med bidrag til udstillingen foregår i egen institution/skole.
Bidrag til udstillingen 2020 afleveres i Gudenåhuset 30.-31. marts kl. 9-17.
Udstillingen etableres i Gudenåhusets Udstillingslokale - indgang til venstre for trappen til biblioteket.

Tilmelding