Gratis

APP udvikling

Beskrivelse

Vi er i dag nærmest afhængige af en lang række apps, der bliver mere og mere personlige og mere og mere målrettet ganske specielle ønsker og behov.

Succeshistorierne er efterhånden mange, men hvordan får man omsat den gode ide, til noget folk faktisk kan se et formål med?

Hvordan laver man app-udvikling, -design og -kodning?

Aktiviteter

Med udgangspunkt i den analoge verden arbejder vi med udvikling af apps i Apples univers.

Eleverne skal både analysere eksisterende app-designs og udarbejde egne designs. Det gør de igennem arbejde med temaer i forhold til udvikling af apps. I ideudviklingen/idegenereringen bruger vi både analoge og digitale værktøjer (Marvel). Opbygning, formål og design gennemarbejdes ved brug af analoge hjælpemidler. Programmering og opbygning af apps kan træner ved brug at Apples programmeringssprog Swift, hvor eleverne lærer om grundlæggende app-programmering. Herunder arbejdes der med, hvordan eleverne får form og funktion til at spille sammen, samt den grafiske brugerflade og funktion 

Forberedelse

I kan  undersøge forskellige apps i undervisningen og give eksmepler på klassen på apps, der fungerer godt eller mindre godt.  

Desuden kan der i Fysik og kemi arbejdes med forløbet "Programmering" på gyldendal - se under Undervisningsmateriale

Efterbehandling

Elever og lærere kan arbejde videre med denne proces hjemme på skolen, da der udelukkende anvendes freeware.

Formål

Vi arbejder med elevernes ideudvikling, innovationskraft samt deres evne til at omsætte dette både analogt og digitalt.
Eleverne får en række helt grundlæggende kompetencer til, at arbejde med APP udvikling, design og kodning.

Eksempler fra Fælles Mål
Fysik og Kemi - Eleven kan designe enkle teknologiske løsninger på udfordringer fra hverdag og samfund.
Dansk - Eleven kan lancere større multimodale tekster.

Sted
Banegårds allé 1
8800 Viborg
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Tilmelding ved uddannelsesleder Christina Blach Hansen