Gratis

ANIMOK20 - Animationskonkurrence for skoler

Beskrivelse

Årets tema for ANIMOK's animationskonkurrence er venskab. Skolekonkurrencen er for børn på alle klassetrin i skolen og er delt op i 0. - 3. klasse, 4. - 6. klasse og 7. - 9. klasse.

I skal skabe en animerede musikvideo om venskab, hvor musikken og billedsproget understøtter hinanden, og den fortælling, som I gerne vil have frem. 

"Jeg elsker at lege alene,

og tegne og modellere,

men har jeg leget længe nok alene,

så vil jeg ikke lege alene mere,

så er det godt at ha' en rigtig ven,

og ha' nogen at lege med igen.

en man kan hoppe eller gynge med,

en man kan grine eller synge med.

det er rart at være alene-men

det er bedst at ha' en VEN!"

Verset stammer fra Vennesangen, og fortæller smukt og enkelt, hvor dejligt og vigtigt det er at have en ven.  Sangen er skrevet af den danske forfatter Benny Andersen til børneteaterforestillingen Hyttelihat tilbage i 1985. 

Venskaber er noget af det allervigtigste for os mennesker, både som barn og voksen.

I FN's børnekonvention, også kaldet for børns rettigheder står der skrevet at "Alle børn har ret til at hvile sig, til fritid, til at lege og deltage i kulturelle og kreative aktiviteter".

Hvad betyder venskaber set fra børns perspektiv? Hvilke størrelser og former findes venskaber i idag, hvor digitale medier får større og større betydning for deres sociale fællesskaber? På godt og ondt. 

Når I har tilmeldt jer konkurrencen, vil I få tilsendt et inspirationsmateriale, og vi opfordrer jer til at deltage i vores introworkshop for lærere og pædagoger, der deltager i konkurrencen. 

Opgaven er simpel: Klasserne skal lave en animationsfilm ud fra tema "Venskab" og med nogle simple animationsregler, som I kan finde på animok.dk. I kan lave jeres egen musik, sang, rim til jeres animerede musikvideo eller I kan tage en allerede kendt børnesang/rim/digt, og fortolke den gennem en musikvideo.

Hver klasse har mulighed for at få hjælp af en animationskonsulent i op til 3 timer under jeres produktion.

Vi lægger stor vægt på at tage børnenes arbejde seriøst og ønsker at anerkende dem som kreative skabende mennesker, derfor har vi en professionel filmjury, som voterer. Der vælges nye jurymedlemmer for hvert år.

Gennem filmvisningerne og hands-on workshops, arbejdes også med FN’s Verdensmål for en bæredygtig udvikling og FN’s børnekonvention, således at eleverne bliver aktive verdensborgere med rettigheder og en betydningsfuld stemme.

 

Aktiviteter
 • August - september: Konkurrencen er i gang. Man kan booke konsulenthjælp i op til 3 timer. De kan hjælpe med storyboard, design, animation, lyd mm.
 • Torsdag d.13. august: Intro workshop for deltagende lærere og pædagoger
 • Fredag d. 11. september: Filmene afleveres til ANIMOK. 
 • Mandag d. 21. september: Den store ANIMOK-dag. Vinderne bliver offentliggjort i biografen, og alle klasser deltager på diverse kreative workshops rundt omkring i Viborg.
Forberedelse

Årets tema er venskab, der kan arbejdes med temaet forud for konkurencen.

Torsdag d. 13. august afholdes en workshop for lærere og pædagoger, hvor de bliver introduceret til årets tema og konkurrencereglerne. Herefter kan læreren forberede eleverne på konkurrencen.

Efterbehandling

Konkurrencen afsluttes til den store ANIMOK-dag, som ligger under Viborg Animation Festival, hvor klasserne deltager i en festlig prisoverrækkelse i biografen og deltager i diverse kreative workshops rundt omkring i Viborg. OBS! På grund af corona-virusen, ved vi endnu ikke præcist hvordan ANIMOK-dagen i år vil blive afholdt. 

Eleverne kan benytte animation i forbindelse med diverse opgaver og projekter.

Formål

Med skolekonkurrencen ønsker vi at: 

 • give børnene et særligt indblik i animationsmediets forunderlige verden.
 • børn får en legende, undersøgende og skabende tilgang til, hvad visuelle digitale medier er og kan.
 • børn aktivt møder animation som en kulturelt og æstetisk udtryksform, som de kan gøre til deres eget personlige sprog.
 • de professionelle voksne i skolen opnår filmpædagogiske kompetencer.
 • børn får kendskab til FN’s Verdensmål for en bæredygtig udvikling og FN’s børnekonvention.

Eksempler fra Fælles Mål
Dansk Fremstilling fx: Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende. Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper. Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter.
Billedkunst Eleven kan arbejde med levende billeder. Eleven har viden om digitale billedteknikker.

Undervisningsmateriale

Information om skolekonkurrencen 2020

Tilmelding

Man tilmelder sig konkurrencen ved at skrive til ANIMOK med følgende info: 

 • Navn
 • Klasse
 • Antal elever
 • Skole
 • Email
 • Deltager på workshop for lærere/pædagoger - ja/nej
 • Deltager på ANIMOK-dagen - ja/nej

Tilmelding er åben fra 1.maj 2020

Man er tilmeldt, når man har modtaget en bekræftelse på mail. 

Tlf.nr. 26 30 22 21
Tilmeldingsfrist
31.07.2020