ANIMOK - skolekonkurrence

Beskrivelse

Så er det igen tid til at tilmelde sig dette års ANIMOK Skolekonkurrence

Opgaven er simpel - I skal finde på en god kort historie ud fra årets tema, som er "Opfindelser til fremtiden" med udgangspunkt i FN's Verdensmål. 

Derefter skal I skabe liv til jeres historie ved at lave den om til en animationsfilm, hvor I bruger skrald som materiale for jeres karaktere og baggrunde. 

Når filmen er færdig, uploader I den til vores hjemmeside, og vi ses til den store festdag ANIMOK-dagen, mandag d.23.september, hvor der er forskellige workshops at deltage i og prisoverrækkelse i biografen.

I år samarbejder vi med "Verden Bedste Nyheder", som vil komme med inspirende oplæg til, hvordan I kan arbejde med FN's Verdensmål i jeres film og i jeres undervisning. 

Konkurrencen er for alle klassetrin og delt op mellem 0.-6. klasse og 7.-9.klasser.  

Se mere om konkurrencen på www.animok.dk, hvor I kan tilmelde jer, læse mere om konkurrencereglerne og tips og tricks til hvordan I laver animationsfilm. 

Aktiviteter

Fra d. 15. august frem til deadline for aflevering af film d. 11. september, kan man få hjælp af ANIMOK undervejs i sin filmproduktion, hvis man har spørgsmål eller tekniske problemer. mandag d. 23.september sluttes konkurrencen af med ANIMOK-dagen, hvor vi fejrer alle de klasser, der har deltaget i konkurrencen. ANIMOK-dagen består af prisoverrækkelsesshow i biografen, hvor filmene blir vist, og juryen overrækker statuetterne, samt en masse spændende kreative workshops, som de enkelte klasser kan melde sig på. Det kan være tegne, tegneserie, animation, film, drama, spil mm.

Forberedelse

Torsdag d. 15. august er der introkursus for de deltagende lærere og pædagoger, hvor de kan få inspiration til, hvordan de kan arbejde med animation og årets tema ind i deres skolefag.

Chefredaktør fra Verdens Bedste Nyheder Thomas Ravn-Pedersen holder et inspirende oplæg, som vil slutte af med sparring om ideer til emne og projektideer. Læs mere om kurset.

Efterbehandling

D. 11. september er der deadline for aflevering af film. Derefter bliver alle filmene set igennem af en film-professionel jury.

Formål

At eleverne stifter bekendtskab med animation som en kunstnerisk udtryksform.

At eleverne får et indblik i, hvordan en animationsfilm bliver til. 

At eleverne bliver inspireret til at udtrykke sig kreativt og visuelt. 

At eleverne føler sig anerkendt som filmskabere.

Eksempler fra Fælles Mål

Dansk
Eleven kan revidere sin arbejdsproces frem mod næste produktionsforløb
Eleven har viden om metoder til medskabende arbejde
 

Sted
Animated Learning Lab, The Animation Workshop
Kasernevej 5
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Invitation 

Tilmelding

I skal tilmelde jer enten på www.animok.dk eller ved at skrive en mail til dlun@via.dk, hvor I beskriver:

Kontaktoplysninger

skoler, klassetrin, antal elever

deltager I på:

Introkurset

ANIMOK-dagen? 

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
26.06.2019