Gratis

100 % FREMMED?

Beskrivelse

100 % FREMMED? er et dokumentarisk kunstprojekt om tidligere flygtninge. Udstillingen består af portrætter i billeder og ord af mennesker, der har fået asyl i Danmark siden 1956. Med støtte fra Nordea-fonden rejser hovedudstillingen med de første 100 portrætter til 20 byer over hele landet i 2018 og 2019, og i hver by udvides udstillingen med 10 portrætter af lokale tidligere flygtninge. I uge 18, 19 og 20 kommer udstillingen til Viborg, og i uge 19 udbyder 100 % FREMMED? undervisningsforløb til mellemtrin og udskoling.

Læs mere om 100 % Fremmed

Aktiviteter

Vores workshop har fokus på at skabe en saglig, indsigtsfuld og refleksiv oplevelse i forbindelse med udstillingen, som har faglig forankring i samfundsfag, dansk og billedkunst.

Eleverne får mulighed for at udvikle sig fagligt samt reflektere over spørgsmål som danskhed og fremmedhed, identitet, livsfortællinger, stereotyper, kultur, nationalitet, etnicitet, ligheder og forskelle, flygtninge, integration m.m.

Der er således mulighed for skræddersyede faglige forløb, hvor workshops tilpasses din klasses niveau og ønsker, hvilket giver mulighed for en helt unik oplevelse og faglig kombination til undervisningen i klasselokalet.

I Viborg afholdes workshops af producent og skolekoordinator Louisa Thorning Blindbæk i samarbejde med deltager i udstillingen Hussein Hirey, der statistisk repræsenterer én af de 7% af flygtninge som har fået asyl i Danmark fra Somalia. Således tilbyder vi en ekstraordinær pakke, hvor det personlige møde kombineres med faglighed.

Vi starter med en rundvisning i udstillingen (på Hjultorvet) og en kort gennemgang af den danske flygtningehistorie. Derefter går vi til Musiksalen, hvor Hussein vil fortælle sin personlige historie og gå i dialog med eleverne. Workshoppen afsluttes med øvelser tilpasset jeres fag og ønsker.

Forberedelse

Vores tilbud om undervisningsforløb ifm. med udstillingen samt det nærværende undervisningsmateriale er henvendt til henholdsvis mellemtrinnet og udskolingen og er udviklet til brug i fagene billedkunst, dansk, historie og samfundsfag. Historiefaget udbydes dog kun som en del af undervisningsmaterialet og ikke som workshopforløb.

Undervisningsmaterialet består af en række øvelser, som alle kan laves, både før og efter I har set udstillingen, og uafhængigt af hinanden. Vores erfaring er, at besøget i udstillingen fungerer som et håndgribeligt oplæg til at arbejde med udstillingens temaer fremadrettet i undervisningen med brug af undervisningsmaterialet.

Efterbehandling

Øvelserne i materialet og udstillingens tematik er også egnet til at blive anvendt tværfagligt eller i forbindelse med en projektdag eller uge på skolen, som kunne være under temaet ”flygtninge”, ”danskhed kontra fremmedhed”, ”integration” m.v. Materialet lægger op til, at man i undervisningen kan arbejde med udstillingen både på et æstetisk skabende, tekstkreerende og debatterende niveau inden for fagene. Alle øvelser er udviklet og beskrevet med udgangspunkt i de videns- og færdighedsmål, som den givne aktivitet understøtter inden for fagene dansk, billedkunst (valgfag) og samfundsfag for 7.-9. klasse. Fag og dertilhørende videns- og færdighedsmål står beskrevet under den enkelte øvelse.

  Formål

  Formålet med 100% FREMMED?s skoleforløb er at give folkeskoleelever i Danmark ny viden om en endnu udokumenteret del af den danske historie. Derudover søger vi med vores workshops at skabe en større rummelighed og forståelse hos eleverne for flygtninge, andre kulturer, nationaliteter og etniciteter samt at sætte spørgsmålstegn ved hele fremmedhed-/danskhedsdebatten.

  Eksempler fra Fælles mål

  • Dansk: Fortolkning og Fremstilling under kompetenceområdet Fortolkning og Fremstilling.
  • Billedkunst (valgfag): Billedfunktion og Billedkomposition under kompetenceområdet. Billedanalyse samt Materialer og Billedfremstilling under kompetenceområdet Billedkommunikation.
  • Samfundsfag: Socialisering under kompetenceområdet Social og kulturelle forhold. Demokrati under kompetenceområdet Politik samt Medier og politik under kompetenceområdet Politik.

  Vores største fokus i vores workshops er at give eleverne en tankevækkende oplevelse, og vi kan derfor ikke garantere, at kompetenceområder bliver dækket ved deltagelse i workshops, men alle øvelser er målrettet de færdigheds- og vidensmål, som indgår i kompetenceområderne og vil derfor som oftest blive dækket. Vi henviser til undervisningsmaterialet, hvor kompetenceområderne kan blive dækket og står beskrevet.

  Sted
  Musiksalen
  Gravene 25
  8800 Viborg
  Undervisningsmateriale

  Undervisningsmateriale til mellemtrinnet 3. - 6. klasse

  Undervisningsmateriale til udskolingen 7. - 9. klasse

  Tilmelding

  Tilmelding foregår pr mail til Rikke Bækstrøm.

  Oplys: ønsket tidspunkt, skole, klasse, antal elever, den deltagende lærers navn, mail og tlf. nr.

  Har du spørgsmål kan du ringe til Rikke Bækstrøm.

  Tlf.nr. 41 41 29 74
  Tilmeldingsfrist
  05.04.2019