Udsolgt

Æblemostmatematik

Beskrivelse

Hvor mange æbler skal vi plukke for at få en liter æblemost?

Det er dagens store spørgsmål. En dag hvor ord som liter, kg, mængde, halve og kvarte kommer i spil.

Der plukkes æbler, vejes, der mostes og regnes, og så skal der drikkes.

Aktiviteter

Vi går på æblerov i haven, undersøger træerne og frugterne, snakker om bier og blomster, plukker æbler og tager dem med til mosteriet på Naturskolen.

Vi lærer, bruger og anvender matematiske begreber, mens vi sammen vasker, skærer, rasper og moster æblerne.

Vi drøfter hjemmeproduktion og madspil.

Det store matematiske regnestykke,  hvor vi vejer, måler og regner på hvormange kg æbler, der skal til en liter æblemost, klarer vi i fællesskab.

Mosten drikker vi til madpakkerne.

Hvis der ikke er nok æbler på Naturskolen, så får I besked om at tage et par poser æbler med hjemmefra.

Forberedelse

Tag en snak på klassen, om hvor vores mad kommer fra.

Og en snak om biernes betydning for bestøvning af æbleblomsten.

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

I kan få æblepulp med hjem til at lave æblekage eller æblepandekager.

Hvis der er most tilbage, kan I lave æblesuppe af det derhjemme på klassen.

Gentag det store matematiske stykke om hvor mange æbler, der skal til en liter most, så alle har fanget den.

Formål

At eleverne får en grundlæggende viden om æblet, og hvordan man laver most.

At eleverne anvender matematiske begreber i arbejdet med æblet og most.

Eksempler fra Fælles Mål:
Matematik - Der arbejdes med kompetenceområderne matematiske kompetencer samt tal og algebra
natur/teknologi -  Der arbejdes med kompetenceområdet undersøgelse med fokus på organismer og naturen lokalt

 

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Find tilrettelagt forløb i Meebook ved at søge på "KLC Viborg 018" i Share It.
Søg fra alle institutioner.

Tilmelding

Du booker dette forløb nedenfor. Det er kun muligt at booke forløbet på de udvalgte datoer og tidspunkter.

Tilmelding