Gratis kurser til Sange til Verden og Værksteder med Verdensmål

10.03.2019

Kulturprinsen afholder i marts/april en række gratis kurser rundt om i Region Midtjylland for lærere/pædagoger, og andre som vil arbejde med de nye sange og Værksteder med Verdensmål med børn og unge. I Viborg afholdes et animationskursus om de grundlæggende teknikker i arbejdet med animation sammen med børn i dagtilbud og folkeskole.

Sange til Verden tager udgangspunkt i syv nykomponerede Sange til Verden, som er skrevet af unge MGK-elever fra Region Midtjylland på baggrund af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Sangene skaber en række sanselige, følelsesmæssige og konkrete billeder på de 17 Verdensmål, som børn kan synge med på og relatere til deres eget liv.

På hjemmesiden www.bumkultur.dk/sange-til-verden kan du høre sangene og hente inspirationsmateriale og noder til at arbejde med sangene og værkstederne. Målgruppen er børn i børnehave, indskoling og mellemtrin og deres voksne, men sangene kan også synges af ældre børn.

Formålet med kurserne er at klæde lærere/pædagoger på til at arbejde med sangene og værkstederne – og inspirere jer til at drage andre kunstnere ind i arbejdet med Værksteder med Verdensmål.

Læs om kurset Værksted med Verdensmål ved animator Mads Vadsholt.