Grønne Sammen 3-6 år

Find inspiration til aktiviteter, som I kan lave med de 3-6 årige.

Vil du vide mere om Grønne Sammen, kan du finde information om emneugen her.

KeepFocus på institutionens energiforbrug

Arbejd med børnehusets forbrug i samarbejde med servicelederen og Viborg Kommune.

Helt konkret kan jeres forbrug følges via en service, som hedder KeepFocus.

KeepFocus allerede er sat op og giver mulighed for, at I kan lave aktiviteter, hvor I kan se, om jeres indsats i emneugen Grønne Sammen påvirker institutionens forbrug af elektricitet, varme eller vand.

Målgruppe: 3-6 år

SMTTE Inspiration - Papirforbrug

Bliv inspireret af dette SMTTE skema, der viser, hvordan et børnehus bruger modellen til at planlægge deres Grønne Sammen emneuge. 

Vi vil gerne have en indsigt i papir og bruge vores papir på en ansvarlig og hensigtsmæssig måde i forhold til bæredygtighed.

Målgruppe: 0-6 år

Vi er Grønne Sammen

Få inspiration til at samarbejde med andre institutioner, forældre og lokalsamfundet i Grønne Sammen.

Det kunne fx være et samarbejde om fælles aktiviteter, videndeling eller kommunikation.  Se et forslag til en mail-invitation.