Forventningsafstem med virksomheden

31.03.2019

For at få succes med et virksomhedsbesøg er det afgørende, at lærer og virksomhed har forventningsafstemt, hvad formålet med besøget er. Hvad skal eleverne have ud af besøget, og hvordan får de det? Generelt for alle virksomhedsbesøg gælder, at de kan tilpasses den enkelte klasses behov. Læreren bør derfor kontakte virksomheden og afklare formålet med besøget.

KLC Viborg giver under beskrivelserne forslag til indhold og form, men det er op til lærer og pædagog at lave de endelige aftaler. Virksomhedsejere fortæller gerne alt om virksomheden, fremstilling, salg og produkter, så sørg for at forventningsafstemme indhold på forhånd, så I får det bedste ud af forløbet.

Afstemningen kan ske telefonisk eller ved et forbesøg på virksomheden. Eksempler på, hvad der skal afklares:

 • Hvad er formålet med besøget?
 • Hvilken sammenhæng indgår besøget i?
 • Hvilke emner/temaer/begreber skal eleverne vide noget om?
 • Fagligt niveau og forhåndsforståelse hos eleverne. Hvad er elevernes forudsætninger, og er der særlige udfordringer?
 • Hvilke aktiviteter forventes?
 • Diverse praktiske aftaler.

Forslag til dagsorden ved et formøde

 • Intro til virksomhed og evt. kort rundvisning
 • Kompetencer og færdigheder som er vigtige i virksomheden
 • Drøftelse af virksomhedsforløbets formål og indhold
 • Afklaring af faglig sammenhæng
 • Lav et program for besøget
 • Er der mulighed for at lave en praktisk opgave for elever under besøget?
 • Er der mulighed for møde med rollemodeller, herunder ung til ung kommunikation?
 • Aftale omkring elevernes forberedelse og efterbehandling
 • Rollefordeling mellem lærer og formidler
 • Virksomhedens forventninger til elevernes opførsel og info om regler på stedet
 • Udveksling af yderligere informationer.
Yderligere information
Skolernes samarbejde med erhvervslivet. Rapport fra EVA om skole-virksomhedssamarbejde