Nyhed

Troldmandshistorie og julebilledbanko

Beskrivelse

”Vrum, vrum vrum”. En lille rød flyvemaskine flyver ind ad vinduet i Bibliotekets sal. Den flyver en tur rundt om lampen og lander på et lille bord. Ud kommer en lille nisse. Der er krise. Troldmanden Atrix prøver atter at ødelægge julen.

Efter flere år med mere eller mindre coronanedlukning er bibliotekets populære julearrangement tilbage igen. Arrangementet hvor teater-fortælling-leg og hygge forenes.

Først skal børnene spille en blanding af banko og billedlotteri, hvor de vil møde kendte figurer som 'Paw Patrol' og 'Peter Pedal' på spillepladerne. Bagefter skal gevinsternes spises, som består af småkager med saft og kaffe. Til sidst skal børnene høre en spændende julehistorie om nisserne og troldmanden Atrix i en blanding af teater og fortælling.

Fortæller og spilstyrer er (som i de sidste mange år) Erik Kierkegaard.

Aktiviteter

Sammen med Erik vil børnene blive ført igennem en hyggelig stund, hvor lyset dæmpes og julehyggen bredes. Vi skal stifte bekendtskab med ’billedbanko’ og en lille ’teater-fortælling’.

 • Billedbanko: Her er der tale om en blanding mellem billedlotteri og banko. Børnene skal lytte og rette deres opmærksomhed mod spilstyren Erik, når han trækker spændende billeder af figurer fra både litteratur og tv, som børnene skal genkende. Langsomt vil børnene begynde at få banko, hvorefter de må gå op og få en lille ’godte pose’. Når alle børn har fået en godte pose, spiser vi dem sammen.
 • Teater-fortælling: Her vil Erik opføre en blanding af teater og fortælling. Det vil sige, at børnene stifter bekendtskab med både dramatiseringen og fortællingens kraft.
Forberedelse

Som forberedelse til billedbanko kan I med fordel spille banko og/eller billedlotteri hjemme i institutionerne. Dette med henblik på, at børnene genkender spillet, får lyst til at spille og engagere sig i aktiviteten. Derudover kan I tale om f.eks. Peter Pedal, Paw Patrol, Cirkeline mm.

 

I kan med fordel også forberede børnene på den lille forestilling, således der blandt børnene skabes nysgerrighed, stemthed og engagement. I kan f.eks. tale om indholdet ved at læse op, hvad teateret handler om; hvem mon nisserne og Atrix er? Hvordan mon Atrix vil ødelægge julen? mm. Eller om teatrets form, hvad er et teater? Hvorfor er lyset dæmpet? Skal man være stille? Således børnene kender lidt til de forventninger, der er til en forestilling.

 

Under teatret kan det pædagogiske personale med fordel være med til at skabe tryghed blandt børnene, og være opmærksom på hvad der optager børnene, samt hvilke følelser de får (glæde, sorg, vrede mm). Dette med henblik på efterbehandling.

Efterbehandling

Efter arrangementet er det en god ide at skabe mulighed for, at børnene kan udtrykke sig om deres oplevelser med billedbanko og teaterfortælling. Måske børnene vil læse en julehistorie, tegne historien, lege historien, synge historien, rime og remse, selv digte en historie eller lave et teater. Derved får børnene mulighed for at bearbejde de æstetiske oplevelser, således det styrker deres identitet med henblik på fremadrettet at bearbejde følelser, tanker og drømme. I kan også spille billedlotteri og banko igen, eller evt. lave jeres eget spil.

Formål

Formålet med dette arrangement er at styrke børnenes sociale kompetencer, kommunikative og sproglige udvikling og give dem en oplevelse af kultur, æstetik og fællesskab. Arrangementet består af to aktiviteter, billedbanko og teater-fortælling, hvor det pædagogisk er muligt at støtte børnenes sociale udvikling samt kommunikative og sproglige udvikling (billedbanko), men også at arbejde med børnenes æstetiske læreprocesser, hvor de stifter bekendtskab med forskellige former for kulturoplevelser (teater og fortælling).

Eksempler fra læreplanstemaer
Social udvikling:

 • Generelt udvikler børn sig socialt, når de deltager i fællesskaber med andre og gør sig erfaringer med, hvad det vil sige at deltage og give plads til andre.
 • Billedbanko sigter mod at bidrage til, at børnene får en følelse af at deltage i et fællesskab, således de oplever at mestre en aktivitet, føle engagement og ikke mindst accept fra andre. Dette styrker barnets udvikling af empati og demokratiske dannelse, men udfordrer også en masse af barnets følelser.
 • Omend børnene ikke har direkte indflydelse på spillets gang, får de en oplevelse af at høre til og deltage i et fælleskab.

Kommunikation og sprog

 • Børnene vil i billedbanko blive introduceret til billedsproget og derved eksperimentere kommunikativt og sprogligt, da de får erfaring med at aflæse og afkode en passende kommunikation i aktiviteten.
 • Børnene øver sig i at genkende og forstå billedernes betydning, og derved sætte navn på f.eks. Cirkeline
 • Der er især fokus på den ikke sproglige kommunikation, hvor børnene kropsligt øver øjenkontakt, turtagning, følge regler og byde ind på forskellige tidspunkter. Dette er en vigtig læring i forhold til barnets muligheder for at deltage i sociale sammenspil med andre.

Kultur æstetik og fællesskab:

 • Juleteatret er en kulturel æstetisk oplevelse for børnene, hvor de som tilskuere følger historien og måske selv får mulighed for at deltage lidt via dialog. Dette bidrager til det enkelte barns engagement, fantasi og nysgerrighed.
 • Børnene stifter bekendtskab med en voksenproduceret kultur, og de erfarer det kunstneriske udtryk, som teatret giver. De lærer således om teatrets form, og måder man kan udtrykke sig: Der fortælles, dramatiseres, lyset er dæmpet mm.
 • Ved at deltage i teatret får børnene sanse- og følelsesmæssige indtryk, såsom overraskelse, glæde, vrede, nysgerrighed. Disse kropslige oplevelser medvirker til børnenes identitetsdannelse og forståelse af verden.
 • Det er en god ide, at I hjemme i institutionerne efterfølgende bearbejder disse indtryk, fordi børn derigennem bearbejder oplevelsen, så de lagres som kropslige erfaringer, der hjælper dem med senere at bearbejde følelser, tanker og drømme.
Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg

Bibliotekssalen. Benyt indgangen ved Vesterbrogade.

Tilmelding

 

Tilmelding via links herunder:

Praktiske spørgsmål om julebilledbanko: Direkte til Erik Kierkegaard 29918677 – erikkierkegaard [at] gmail [dot] com

Husk at booke et madpakkerum på 87873440 - hvis I vil spise på biblioteket efterfølgende. 

 

Tilmeldingsfrist
15.12.2022
Tilmelding