Gratis

Små Synger Sammen

Beskrivelse

De små synger sammen – måske så taget letter….

Traditionen tro indbydes børnehaver i Viborg Kommune til at være med til at deltage i den årlige sangdag for alle landets dagtilbud, hvor Sangens Hus inviterer børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejer til at synge med. Sidste år deltog ca. 150 børn i arrangementet på Hovedbiblioteket i Viborg. I år skal vi være endnu flere.

 

Aktiviteter

Det er børn og voksne fra børnehaven Unoden, der som sædvanligt har udvalgt sangene og står i spidsen for fællessangen.

Små synger sammen plejer at være et meget hyggelig arrangement, hvor børnene får en sjov oplevelse sammen med børn fra andre børnehaver. De får lejlighed til både at lære nogle nye sange, og at synge nogen af dem de kender og elsker i forvejen. Nogen af sangene plejer også at være fagtesange, så der bliver mulighed for at røre sig.

Baggrundsviden

Det er Sangens Hus i Herning, der faciliterer dagen på landsplan. Her i Viborg er dagen planlagt i et samarbejde mellem Viborg bibliotekerne og Børnehaven Unoden.

man kan se mere om Små synger sammen på https://sangglad.dk/smaa-synger-sammen/

Forslag til forberedelse og/eller efterbehandling i daginstitutionen

Det er en fordel at børnene er bekendt med at synge sange i fællesskab. Det vil ligeledes være en fordel, hvis børnene er bekendt med fagtesange.

Formål

Formålet er at styrke fokus på fællessang blandt de mindste, samt at øge deres glæde ved musikken.

Børnene lærer gennem mødet med musikken og sangen at udtrykke sig omkring deres følelser og gennem musikken og børnesangene at møde nye universer og fortællinger.

Når vi synger sammen får børnene en klar fornemmelse af at være en del af et fællesskab og en børnegruppe.

Eksempler fra den pædagogiske læreplan
Kultur, æstetik og fællesskab - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere.

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg
Tilmelding

Man skal tilmelde sin insititution til Børnebiblioteket 87 87 34 40 eller mail: boernebibliotek@viborg.dk

Tlf.nr. 87 87 34 40
Tilmeldingsfrist
09.09.2019