Rundvisning på Bruunshaab Gl. Papfabrik

Beskrivelse

På en rundvisning vejleder vore medarbejdere gerne inden for specifikke emner, ligesom der kan bestilles guidede rundture i museets udstillinger.
Eksempler herpå:

  • Produktion af fiberpap, genbrug af papir og pap.
  • Energikilder gennem tiden, vandturbine, dampmaskine, vandkraft, oliekraft, vindenergi.
  • Arbejdsforhold i den tidlige industrialisme.
  • Transportens historie.

Aktivitet
Rundvisningen tager udgangspunkt i produktion af papir og pap, medmindre andet er aftalt. 

Forberedelse
Inden besøget har børnegruppen talt om, hvor de ser papir og pap i deres hverdag, og hvad de bruger det til. Der undres i fællesskab over, hvordan et stort træ kan blive til et stykke papir? Er der papir nok i verden? Vil vi kunne klare os uden?

Efterbehandling
Efter besøget kan der arbejdes med forskellige former for papair og pap. Hvilken salgs er god til hvad? Der kan evt. laves papir i børnehaven

Formål

Et besøg på Bruunshaab Gamle Papfabrik. Børnene får indsigt i, hvordan skovens træer kan blive til papir. Dette besøg tager udgangspunkt i lærerplanstemaerne Kulturelle udtryksformer og værdier samt Natur og naturfænomen, hvor vi ser, at naturen er en ressource, vi kender fra hverdagen.

Undervisningsmateriale
Inspirationsmateriale