Kunstdetektiverne - på sporet af kunsten.

Beskrivelse

Hvordan bliver et maleri malet? Hvad er en skulptur? Hvilke historier kan kunst fortælle? I forløbet tager vi lup og attachémappe frem og går på bedste Sherlock Holmes stil på opdagelse i en aktuel særudstilling eller i museets faste samling. Vi stiller skarpt på kunsten og zoomer ind på detaljer, man måske ellers ikke ville opdage.

Aktivitet
Når vi går på jagt i museets faste samling, er der mulighed for at vælge mellem tre forskellige forløb. De tre forløb er: Dyr, Mennesker og Natur. I de skiftende særudstillinger vil sporet, vi går på jagt efter, variere med udstillingernes forskellige motiver og temaer.

Forberedelse
Snak om Sherlock Holmes og hvordan han arbejder som detektiv.  Find kunstværker med enten dyr, mennesker eller natur og snak sammen om dem og gå på jagt i børnehaven og find kunstværker, I sammen kan se på og snakke om.

Efterbehandling
Gå igen på jagt i børnehaven og find kunstværker, I sammen kan se på og snakke om. Vær opmærksomme på, om jeres samtale om kunstværkerne er anderledes nu i forhold til før jeres besøg på museet.

Formål

Formålet med disse forløb er at lære børnene at se på, læse og tale om kunst. De får gennem forløbene mulighed for at møde forskellige billedkunstneriske udtryk, få stimuleret deres sanser og fantasi og sætte ord på deres æstetiske oplevelser. På den måde skulle de gerne komme på sporet af, hvad kunst er for noget, og gennem forløbet blive i stand til at samtale om andreslæ kunst. Børnene bliver bedre til at læse billeder, samtale om billeders opbygning og indhold.