Gratis

Kend dit bibliotek - Axels fødselsdag/ 5-6 år

Beskrivelse

Forløbet er udbudt af Sprograketten og Testlab ved Viborg Bibliotekerne. Vi skal sammen på en litterær rejse, hvor historien om Axels fødselsdag danner rammen for en skattejagt på børnebiblioteket, med brug af forskellige teknologier.   

Gennem højtlæsning af bogen om Axels fødselsdag, får børnene lov til at træne sproglig opmærksomhed og introduceres til historiens forløb.  Herefter skal vi på en skattejagt, som fører børnene rundt på børnebiblioteket. Der skal løses opgaver med brug af forskellige teknologier, og seancen sluttes af med, at vi sammen åbner skatten.  

Forberedelse

Læs gerne historier højt for børnene inden de kommer, og tal gerne om hvad et bibliotek er og kan.  

 

 

Efterbehandling

Efter besøget kan I genlæse historien om Axels fødselsdag, og andre af Marianne Iben Hansens bøger, så historierne og sprogfokuset kan leve videre i børnehaven. Kan I lave jeres egne rimende vers med rytme? 

Børnehaven får en “skat” med hjem, så alle børn kan lave deres egen “allerbedste bil”, som kan inspirere til samtale om oplevelsen på biblioteket.  

Formål

At børnene præsenteres for bøgernes univers, og at vi sammen gennem et sanseligt læringsmiljø, eksperimenterer, leger og undrer os, samt stifter bekendtskab med forskellige teknologiske redskaber såsom Sphero og Blue-bots. 

Forløbet har fokus på sproglig opmærksomhed, hvor rim og remser suppleres af en legende brug af teknologi i børnehøjde. 

Pædagogiske mål i forhold til den pædagogiske læreplan 

Kommunikation og sprog - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. Det pædagogiske læringsmiljø skal endvidere understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

Kultur, æstetik og fællesskab - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier. Det pædagogiske læringsmiljø skal endvidere understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.  

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg
Tilmelding

Hvis I ønsker at booke forløbet skriv da en mail til: so5 [at] viborg [dot] dk