Gratis

Grønne Sammen - Cykelleg og trafiksikker

Beskrivelse

Bæredygtig transport

Frivillige fra Cyklistforbundet i Viborg kommer og hjælper i børnehuset med sjov cykeltræning for alle børn. Andelen af børn, som cykler er desværre faldende inden for de sidste 30 år. Hvis man cykler fra en tidlig alder, bliver cyklen et naturligt transportmiddel i voksenlivet. De frivillige i Cyklistforbundet vil gerne bidrage til, at vi i Danmark fortsat har en stolt cykelkultur. Men det er også vigtigt at blive en SIKKER CYKLIST. Her er cykelleg vigtig til at træne barnet til at holde balancen, til at holde fødderne på pedalen og i det hele taget være opmærksom på sine omgivelser, før barnet bliver sluppet ud i traffikken.

Det er en forudsætning, at barnet kan cykle for at deltage i cykellegene, men i nogle tilfælde kan en løbecykel være en mulighed. Cyklistforbundet i Viborg holder cykelkurser for børn i børnehaven, som ikke kan cykle i små grupper på maxium fem børn.

Har I børn, der ikke kan cykle, kan I også booke forløbet For børn der ikke kan cykle.

Aktiviteter

Frivillige fra Cyklistforbundet hjælper med lege beskrevet i 20 cykellege - mere sjov cykeltræning for alle børn i børnehuset, hvor børnene fx fanger sæbebobler, laver ringridning, kører på forhindringsbane, lærer at holde balancen ved pludselige opbremsninger. Legene kan videreudvikles, så de bliver sværere, når børnene bliver mere sikre cyklister.

Børnene modtager efter forløbet et diplom og et postkort, som de kan give til én, de gerne vil cykle med.

Der arbejdes med nedenstående kompetencer for, at barnet bliver mere sikker på cykel:

  • At køre med en hånd
  • At bremse
  • At manøvrere
  • At stå af og på cyklen
  • At tage hensyn til hinanden
  • At orientere sig forud, bagud og til siden
  • At grundlægge en god bevægelseskultur
  • At opnå selvstændighed
  • At opnå trafiksikkerhed
  • At få en bedre motorik

Cyklistforbundet medbringer en cykeltrailer fyldt med materialer til cykellegene. Traileren er blevet til ved støttte fra GF Fonden.

Forberedelse

Børnehaven skal selv have fundet en bane med fast underlag med et areal på minimum 25x25 kvm. De frivillige fra cyklistforbundet stiller bane op og medbringer rekvisitter til legen. Børnehaven skal give forældrene besked om, at børnene skal have cykel og cykelhjelm med til dagen, hvor der er cykelleg.

Efterbehandling

Tal med børnene om deres legeoplevelser, så børnene bliver bevidste om de færdigheder, som de har opnået i cykellegene.

Brug tid på at tegne og skrive på postkortene, som børnene har fået af Cyklistforbundet. Det er vigtigt, at forældrene følger op på de færdigheder, som børnene opnår i cykellegene og selv cykler med deres børn, derfor er postkortet en reminder om, at det er vigtigt, at forældre og børn cykler sammen.

Formål

Formålet er, at børnene gennem cykellegene bliver motiveret og oplever glæden ved aktiv transport. Barnet lærer at blive en sikker cyklist, som både kan holde balancen på cyklen, orientere sig i sine omgivelser og deltage i fælles lege.

Eksempler fra læreplanstemaerne
Krop, sanser og bevægelse - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at børn har mulighed for at erfare verden med deres krop og gennem deres krop. Kroppen er sæde for bevidsthed om andet og andre og om egen krop i verden.

Alsidig personlig udvikling - Udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.

Sted

I børnehuset

Inspirationsmateriale

20 cykellege - mere sjov cykeltræning for alle børn
Førtst cykelsikker - så trafiksikker
Cyklistforbundet

Materiale til daginstitutioner fra Børneulykkesfonden. “Hej skal vi cykle?” er rettet mod de ældste børn i børnehaven. Kampagnepakkens indhold danner grundlag for alsidige øvelser og cykellege og inspirerer til mange timers sjov og bevægelse samt motorikredskaber. Alle lege og øvelser er udviklet af pædagogiske og ergoterapeutiske fagpersoner. For 240 kr. inkl. fragt får jeres institution tilsendt en kampagnepakke.

Cykelglade børn. Gode råd til sjov og lærerig cykeltræning for hele familien.

Tilmelding

Kontakt Cyklistforbundet Viborg afdelingen for at træffe aftale med frivillige.

Inger Larsen Ørbæk

ingerrbk@gmail.com

21 47 17 20

Tilmeldingsfrist
14.08.2020