Gratis

Gå På Sporet af kunsten i Bjerringbro

Beskrivelse

Vær med til at skabe en sjov, fælles kunstoplevelse i det fri for alle i Bjerringbro:

”Gå På Sporet af kunsten i Bjerringbro”

I samarbejde med Bjerringbro Kunstforening udarbejder Bjerringbro Bibliotek/Viborg Bibliotekerne en kortlægning af eksisterende udendørs kunstværker i Bjerringbro, som forventes at munde ud i 2 kunstruter. Kunstværkerne bliver markeret i en GPS-rute i appen GeoQuestor, som kommer til at fungere som en udendørs skattejagt.
Men da nogle af kunstværkerne ligger lidt spredt, håber vi, at I og jeres børn vil medvirke til at udarbejde en masse kunstspor, som kan lægges ud på ruterne som markører/ledetråde, der kan supplere GPS-kompasset og vise vej til næste kunstværk.

Kunstruterne bliver offentliggjort og indviet under Bjerringbro Kulturfestival, som i år afholdes i uge 33.

 

Aktiviteter

Fremstilling af kunstspor:

Børnenes kunstspor skal placeres på forskellige strækninger i byen som ledetråde mellem kunstværkerne.
Det kan fx være keramikfigurer, malede sten og/eller fliser, ting i træ, perleplader, dekorerede hængelåse, noget der hænger i en nøglering, varder osv. Og det kan være alt fra dyr, planter og blomster til fri fantasi.

Der er tre krav til kunstsporene:
1. De skal være vejrbestandige og kunne holde udendørs i min. 4 mdr.
2. De skal kunne fastgøres enten med strips, snor eller noget der kan stikkes i jorden el. lign.
3. Det skal være ting, som forholdsvis nemt kan transporteres ud på ruterne – altså ikke for stort og ikke for tungt.

Desuden må I også gerne tænke i, at dét hver børnegruppe/sfo/klasse byder ind med, er typemæssigt det samme, så man fx kan bruge X Børnehaves spor til én strækning og X SFO’s til en anden og så fremdeles. I appen kunne beskrivelsen lyde sådan her: ”Herfra skal I nu følge de små keramikhoveder til næste kunstværk på ruten”

Forberedelse

Fortæl børnene hvad det er de skal være en del af, hvorfor og hvordan.

Skab indtryk af en art, der kan motivere børnene til at udtrykke sig. Besøg fx et eller flere af kunstværkerne og snak om dem.

Efterbehandling

Når I er færdige med kunstsporene afleveres de i Gudenåhuset - senest 25. juni.

Bjerringbro Kunstforening og biblioteket opsætter derefter sporene på udvalgte strækninger. Kunstruterne indvies under Bjerringbro Kulturfestival i uge 33 - dvs. 15.-22. august.
I vil modtage en særlig invitation til indvielsen med beskrivelse af ruterne, så I kan tage børnene med ud og se deres egne og andres kunstspor både til indvielsen og efterfølgende.

Formål

Deltagelse i projektet kan for børn i dagtilbud medvirke til at styrke børnenes lyst til at arbejde med kreative udtryksformer og rammer ind i læreplanstemaet: Kultur, æstetik og fællesskab

Aktiviteten kan desuden være en måde at inddrage lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.

Eksempler fra læreplanstemaer
Kultur, æstetik og fælleskab - Læringsmiljøet understøtter, at alle børn oplever egne og andres kulturelle bagrunde, normer, traditioner og værdier.

Citat fra Læreplanstemaet: Kultur, æstetik og fællesskab:
Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet. Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden.

 

Sted

Kunstporene afleveres senest 25. juni 2021 i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek, Realskolevej 12, 8850 Bjerringbro

Inspirationsmateriale
Tilmelding

Tilmelding til projektet senest 17. maj 2021
Indlevering af kunstspor i Gudenåhuset senest 25. juni 2021

Tlf.nr. 87873550
Tilmeldingsfrist
17.05.2021