Gratis

Eventyrtimen Rødhætte og ulven

Beskrivelse

Forløbet er udbudt af Sprograketten ved Viborg Bibliotekerne og Naturskolen. Vi sætter fokus på højtlæsning, og med en legende tilgang eksperimenterer vi med sproget. Book os til en spændende formiddag hvor vi sætter sproget i fokus.

Gennem en indlevende oplæsning af ”Rødhætte og ulven” får børnene lov til at træne sproglig opmærksomhed og introduceres til historiens forløb. Herefter skal de samarbejde om at genfortælle historien og arbejde med storyboards. Til sidst hører vi hinandens historier. Og hov!! Så er der vist sket noget med bibliotekarens læsebriller. Mon børnene kan hjælpe hende?

Efter den indlevende oplæsning går vi, ligesom Rødhætte, i skoven. Men hvorfor gå den lige vej til bedstemors hus når der er så mange flotte og spændende dyr og planter i skoven? Rødhætte blev fascineret af skovens skønhed og kom på afveje langt væk fra stien. Hun samlede en buket til sin elskede bedstemor. Vi samler smukke, spændende eller mærkelige naturting på vores afvej.

Rødhætte fik en kurv med brød og vin med til bedstemor. Kan du balancere gennem skov og krat uden at spilde vin og tabe brød? Med ”vin” og brød i hænderne skal vi prøve at holde balancen (og undgå at spilde) over træstammer og sten, under grene og gennem kvas.

I eventyret om Rødhætte er ulven lumsk og menneskeædende. Er en rigtig ulv så farlig? Hvorfor har den så store ører? Hvorfor har den så store øjne? Vi prøver vores sanser af og finder ud af, om de er lige så skarpe som ulvens.

Aktiviteter

Børnene hører eventyret om Rødhætte og ulven. Herefter prøver de selv at genfortælle det. De hører eventyret igen, men skal nu hjælpe oplæseren med at huske historien.
Børnene finder spændende naturelementer i skoven, her gælder det om at bruge øjnene og se godt efter.
Børnene bruger hele kroppen væk fra stien igennem buskads, over stammer, under grene, og balancerer med "vin" og brød.
Børnene sanser som en ulv eller som et menneske.

Forberedelse

Læs gerne et eventyr højt for børnene inden de skal være med til aktiviteten, og snak om det.

Efterbehandling

Efter aktiviteten kan I læse eventyr i børnehaven, og samtale om oplevelsen med Eventyrtimen om Rødhætte.

Der er mulighed for at låne en sprogkuffert med hjem til børnehaven, så eventyrene kan leve videre i børnehaven.

Alle børn får en ”lille” træfigur udleveret, som de kan farvelægge hjemme.

Formål

At børnene inddrages som aktive historiefortællere gennem sproglig eksperimentering, hvor den legende tilgang har til hensigt at understøtte sprogforståelse og ordforråd i meningsfulde sammenhænge for børn. Vi benytter os af uderummet i naturen, for at styrke sansningen, fantasien og kreativiteten.

At skoven inddrages som understøttende kulisse i fortællingen.

At bruge kroppen og sanserne i oplevelsen af eventyret.

 

Pædagogiske mål i forhold til den pædagogiske læreplan 

Kommunikation og sprog - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. Det pædagogiske læringsmiljø skal endvidere understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

Natur udeliv og science - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. Det pædagogiske læringsmiljø skal endvidere understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Sted
Naturskolen i Undallslund
Kapt. Undalls vej 1
8800 Viborg
Tilmelding