Gratis

Børneteater i Viborg Kommune for 1½ - 6 årige

Beskrivelse

Et af de kulturelle tilbud til børn fra 1½ til 6 år i Viborg Kommunes kommunale og selvejende børnehuse er børneteater. Alle børn får tilbudt at se 1 teaterstykke pr år eller sæson. Teaterforestillingerne bliver købt hjem af teaterudvalget, som består af 2 børnehusledere, Henny Thomasberg og Birthe Nielsen, der dels tager sig af at udvælge forestillingerne, lave kontrakter og aftaler med de professionelle teatre og ligeledes i samarbejde med børnebiblioteket står for afviklingen af diverse forestillinger. Teaterudvalget er kontaktpersoner, hvis der skulle opstå spørgsmål. Du kan se tilbudene under materialer i oversigten over fordeling af børneteater i 2022.

Aktiviteter

Professionel børneteaterforestilling for børnene.

Forberedelse

Forestillingerne er målrettet de forskellige aldersgrupper og teaterudvalget tilstræber at have set alle forestillingerne for at sikre bestilling af teater af høj kvalitet.

Inden hver forestilling får børnehusene en beskrivelse af teaterforestillingen. Der opfordres til at børnene er bekendt med forestillingens emne og tematikker.

Hvis man i børnehusene gerne vil have hjælp og vejledning til selv at bestille børneteater til eget børnehus, så er man velkommen til at kontakte en fra teaterudvalget, fx for at få anbefaling af teaterstykker eller viden om ansøgning af refusion til teaterstykkerne m.v.

Efterbehandling

Lad børnene tale om oplevelsen, måske med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål eller lignende:

  • Hvad kunne du bedst lide ved teaterstykket?
  • Var der noget, du undrede dig over?
  • Var der noget, du ikke kunne lide?
  • Har du prøvet noget af det, som skete i teaterstykket?

Børnene kan evt. lege teater og tegne kulisser.

Formål

At alle børn i kommunale og selvejende børnehuse oplever et teaterstykke pr. år eller sæson.

Ordningen er en del af det fælles kulturelle fundament, som alle børn i Viborg Kommunes institutioner præsenteres for.  

Eksempler fra den pædagogiske læreplan

Kultur, æstetik og fællesskab - Børnene får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Inspirationsmateriale

Det blev en sommerfugl! Inspiration til dagtilbudsbørns møde med kunst, kultur og kulturarv

Udvalgte sider:

”Dukkespil og dramaleg om efterbearbejdning af kulturoplevelser”, side 46-47
Der gives eksempler på dramalege, som pædagogen let kan bruge

”Dans om danseaktiviteter efter oplevelser med f. eks. teater og museumsbesøg”, side 52
Der gives inspiration til danseaktiviteter

Mundtlig fortælling og børnelitteratur om fortællingens mange former og potentialer”
Ideer til den mundtlige historiefortælling  

”Lav teater med Stationsmodellen om opbygning af et legebaseret teaterforløb”, Side 54-55
Børn digter selv teater