Gratis

Børnekunstudstilling 2020

Beskrivelse

Børnekunstudstillingen i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek, er en årligt tilbagevendende begivenhed i april måned, hvor børn fra dagpeje, børnehaver, sfo samt skoler inviteres til at medvirke. Udstillingen arrangeres i samarbejde med Bjerringbro Kunstforening, som hvert år vælger et tema for udstillingen. Invitationer til udstillingen udsendes i efteråret med oplysning om årets tema samt praktiske ting som fx tilmelding mv. Disse oplysninger kan også findes på kunstforeningens hjemmeside www.bjerringbrokunstforening.dk

Tema 2019: Ole Lund Kirkegaards Univers

Aktiviteter

Lav sjove kunstværker, som forholder sig til figurerne og stederne i Ole Lund Kirkegaards bøger

Baggrundsviden

Børnebogsforfatteren Ole Lund Kirkegaard kunne være fyldt 80 år i 2020, men døde i 1979, kun 39 år gammel.
Hans mange bøger og historier for børn lever dog videre. Han var i høj grad med til at forny den danske børnebogstradition i 1960'erne og 70'erne. Derfor vil vi gerne markere den runde fødseldag med et brag af en udstilling i Gudenåhuset i Bjerringbro.
Vælg en bog/historie og tag udgangspunkt i denne, når der vælges, hvilke kunstværker I vil lave.

Forslag til forberedelse og/eller efterbehandling i daginstitutionen

Forberedelse
Læs historierne fra Ole Lund Kirkegaards univers for børnene eller se filmene. Vælg hvilken historie eller karakter, der skal danne baggrund for børnenes værker.

Efterbehandling
Kom på besøg i udstillingen og snak om egne og andres bidrag. Kan I genkende figurerne og stederne.

Formål

At styrke børns lyst til at arbejde med kreative udtryksformer.

Eksempler fra den pædagogiske læreplan
Kultur,æstetik og fællesskab - Læringsmiliøet understøtter at børnene får kulturelle oplevelser, både som tilskuer og aktive deltagere. Børnenes fantasi, kereativitet og nysgerrighed stimuleres og de får erfaringer med at anvende forskellige materialer og redskaber.

Sted
Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek
Realskolevej 12
8850 Bjerringbro

Arbejdet med bidrag til udstillingen foregår i egen institution/skole.
Bidrag afleveres i Gudenåhuset 30. - 31. marts kl. 9-17
Udstillingen etableres i Gudenåhusets Udstillingslokale - indgang til venstre for trappen til biblioteket

Tilmelding