Gratis

Æblemosteri

Beskrivelse

Æblets historie går meget langt tilbage. Der har vokset vilde æbler i Danmark siden tidernes morgen. Æblet er vel stadig den mest spiste frugt i børnehaven, skolen mm. Denne dag undersøger vi æbletræet og dets frugt og laver sund og frisk most.

Aktiviteter

Vi plukker æbler og laver dem til lækker most med Naturskolens æblemoster. Mens vi plukker, kigger vi efter dyr og spor efter dyr på træet og på æblerne, måske er æbleviklerens larve flyttet ind, måske er der mariehøns og bladlus på bladene. Vi leger gamle lege med æbler. Vi laver æblematematik, når vi deler æblerne. Måske kan vi skrælle verdens længste skræl?

Har vi god tid kan vi lave mad med pulpen (restproduktet fra mostningen).

Forberedelse

Snak om æblet, når I sidder med børnene til frugtsamlingen.
Prøv at smage forskel på de forskellige sorter.

Orientér jer desuden på En god dag på naturskolen

Efterbehandling

Lav evt. stoftryk med overskårne æbler og lav skrumpehoveder af de æbler, I ikke fik spist.

Formål

Formålet med forløbet er:
-at børnene får nære oplevelser med æbletræet, æblerne og de mange måder at bruge æbler på.
-at børnene får oplevelser med en kort vej fra jord til bord.

Eksempler fra Den styrkede pædagogiske læreplan:

Natur, udeliv og science - Læringsmiljøet understøtter oplevelsen af levende organismer som dyr, mikroorganismer og planter. Der samtales om oplevelser, forståelser og erfaringer med naturen.

Krop, sanser og bevægelse - Læringsmiljøet understøtter stimuleringen af barnets sanser.

Kultur, æstetik og fællesskab - Læringsmiljøet kan understøtte skabende virksomhed og æstetik via indtryk og udtryk.

 

Pædagogiske mål:

Natur, udeliv og science
- Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
- Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Aktiviteten foregår på Naturskolen på Hald.

Tilmelding

Du booker dette forløb nedenfor. Det er kun muligt at booke forløbet på de udvalgte datoer og tidspunkter.

Tilmelding