Brug Naturskolens områder og naturvejledere

12.10.2018

Forløbene ligger klar, områderne står klar og naturvejlederne står klar til at tage imod børn og unge fra skolerne i Viborg Kommune. Bare kom an, og tag jeres gode ideer med. Der er også plads til forældrerådet.

På Naturskolen er vi seks naturvejledere med baggrunde som biolog, geolog, pædagog, skov og miljø, arkæolog og lærer. Hver klasse/gruppe har lov til at bruge en naturvejleder max 3 gange om året. Gerne en klasse ad gangen, da det hele bliver mere enkelt og direkte. Dog med undtagelse af vores samarbejdsspil, Harry Potter, Jens Langkniv, Vikingetogt, Grevens fejde og Robinson Crusoe. Der er det faktisk bedst er være mere end en klasse.

Vi vil rigtig gerne arbejde tæt sammen med jer, så vores aktiviteter giver mening for eleverne, i forhold til det emne I arbejder med hjemme på skolen. Det er så dejligt at få forberedte børn på Naturskolen. De lærer meget mere, er nysgerrige og optagede. Og det er dejligt, at I voksne også deltager og perspektiverer til jeres egen undervisning i løbet af dagen. Vi bestræber os på at kontakte jer i ugen op til besøget, mail gerne til os før, til Vibe Winckles på viw@viborg.dk

Forældrerådet
Forældrene har en vigtig rolle i klasserne til at afholde sociale arrangementer. Til det, kan klasserne låne vores steder til overnatning, fællesspisning mm.

Efter arbejdstid kan vi naturvejledere tilkøbes til aktiviteter. Det koster 500 kr. i timen min. 2 timer. Nat-ture er meget populære og skal helst foregå i vinterhalvåret.

Aflys, hvis I alligevel ikke skal bruge os eller vores steder. Der er så mange, der står i kø for at få lov.

Naturskolens overnatningssteder har alle plads til en klasse. Stederne kan også bookes til dagsarrangementer.

Hald Shelter, til sommer 2019 med madpakkehus og muld toilet (derefter udlånes Naturskolen og Shelterpladsen ikke sammen).

Kjællinghøl shelter, med vikingelanghus, toiletter og vand.

Jægerhyttens shelter i Hjermind skov, indendørs toiletter, spiseplads og køkken.

Undallslund shelter, med madpakkehus, toiletter og udekøkken.

Herberg, 30 senge med køkken og toiletter. Kun i april, maj, september og oktober.