Åbent dagtilbud

Nationalt netværk af skoletjenester har samlet forskelligt materiale, der kan give inspiration til arbejdet med åbent dagtilbud. Åbent dagtilbud

Kolding Kommune har udarbejdet dette inspirationsmateriale med konkrete forslag til, hvordan dagtilbud kan benytte lokalområdet. Idekatalog til børneinstitutioner