Viborg Museum

Præsentation

Fra 1. januar 2017 og ca. fem år frem er Viborg Museum på Hjultorvet i Viborg lukket for besøg.
I løbet af disse år skal museet fraflytte sine nuværende bygninger og flytte ned i den tidligere landsretsbygning i Domkirkekvarteret, hvor et helt nyt bymuseum skal åbne for offentligheden i ca. 2021. I disse mellemliggende år tager Viborg Museum aliasset Nyt Viborg Museum.

Et nyt bymuseum om danmarkshistorien i Viborg
Viborg har en fantastisk spændende og vigtig historie. For over 1.000 år siden placerede vikingerne et ting på bakken over søerne lige midt i Jylland. Tinget blev til et landsting, og omkring dette voksede byen Viborg op. Fra tingstedet er Danmarks lov og ret blevet udmøntet gennem sædvaneret, Jyske Lov, Danske Lov og Grundloven gennem alle århundrederne – og bliver det den dag i dag i Vestre Landsret. Tinget medførte, at en række danmarkshistoriske kapitler har udfoldet sig i Viborg.

  • Fra Knud den Store i den tidligste middelalder til Enevældens indførelse i 1660 kom alle landets kongsemner til Viborg for at blive valgt og hyldet som ny konge.
  • Hele Jyllands adelselite samledes jævnligt i Viborg til ting og Snapsting, dåb, bryllupper og begravelser og gjorde byen til et magt- og økonomisk centrum.
  • Den katolske kirke gik hånd i hånd med tinget og fik sit jyske magtcentrum her med seks klostre og 12 kirker samt domkirken.
  • Hans Tausen satte gang i Reformationen af Danmark efter sin ankomst til Viborg i 1525. Lokalt kulminerede reformationen i 1529 med nedrivningen af 12 sognekirker samt henrettelsen af Skipper Clement på Domkirkepladsen i 1536.
  • Stænderforsamlingerne og dermed demokratiets vugge i Danmark fandt sted i Viborg fra 1834-1849.
  • Retsopgøret efter Anden Verdenskrig fandt sted i landsretsbygningen med den efterfølgende henrettelse af 16 mennesker. Danmarkshistoriske begivenheder rullede hen over Viborg med tinget som et væsentligt omdrejningspunkt.

Den historie er vigtig for forståelsen af både Viborgs særegenhed som by og ikke mindst Danmark som land og samfund. Derfor skal vi lave et nyt bymuseum, som fortæller denne historie. Det nye Viborg Museum får til huse i den tidligere landsretsbygning.

Undervisning i byrummet ved Viborg Museum
Pr. 1. januar 2017 tilbyder Viborg Museum kun undervisning ude i byrummet. Se tilbuddene her på siden.

Kontakt
Rikke Johansen Smidt
Formidlingsinspektør
8787 3811
Træffetid Hverdage kl. 9.00 - 15.00

Forløb udbudt af Viborg Museum

Grundskole

Ungdomsuddannelse